Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

(bruto, euro)

 

 

 

 

Amatu grupa

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons (no–līdz)

Vidējā mēnešalga

amatu saime, līmenis

amata nosaukums

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (centrālais aparāts)

1. VIII

Pārvaldes priekšnieks

1

3 273

3 273

1. VII

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

3

3 070-3 105

3 097

5. III

Pārvaldes priekšnieka palīgs

1

1 871-1 910

1 910

4. IVC

Galvenais inspektors

1

1 498-1 537

1 498

8. IIIC

Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks

1

1 804-1 843

1 821

8. IIIA

Galvenais inspektors (informācijas sistēmu drošības pārzinis)

1

1 498-1 537

1 515

26. VIIIB

Daļas priekšnieks

1

1 871-1 910

1 893

26. VII

Galvenais inspektors

2

1 498-1 537

1 528

26. VC

Vecākais inspektors

1

1 356-1 395

1 373

27. VIIID

Daļas priekšnieks

1

1 871-1 910

1 904

27. VIB

Galvenais inspektors

1

1 498-1 537

1 531

27. VB

Vecākais inspektors

3

1 356-1 395

1 376

28. VC

Daļas priekšnieks

2

1 871-1 910

1 904

28. IIIC

Galvenais inspektors

2

1 498-1 537

1 526

28. IIC

Vecākais inspektors

6

1 356-1 395

1 375

28. IIC

Vecākais inspektors (psihologs)

1

1 356-1 395

1 378

29. VB

Daļas priekšnieks

1

1 871-1 910

1 910

29. IVB

Galvenais inspektors

1

1 498-1 537

1 531

29. IIIB

Vecākais inspektors

3

1 356-1 395

1 365

30. VB

Daļas priekšnieks

1

1 871-1 910

1 899

30. IVB

Galvenais inspektors

1

1 498-1 537

1 509

30. IIIB

Vecākais inspektors

4

1 356-1 395

1 377

31. III

Daļas priekšnieks

1

1 871-1 910

1 899

31. II

Galvenais inspektors (galvenais izmeklētājs)

1

1 738-1 777

1 766

31. I

Vecākais inspektors (vecākais izmeklētājs)

10

1 356-1 395

1 378

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (Mācību centrs)

2.1. VB

Priekšnieks

1

1 738-1 777

1 760

2.2. IV

Galvenais inspektors

1

1 356-1 395

1 367

2.2. IIIB

Vecākais pasniedzējs

5

1 282-1 324

1 306

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (ieslodzījuma vietas)

1. IVC

Priekšnieks

2

2 613-2 651

2 648

1. IVB

Priekšnieks

5

2 442-2 481

2 477

1. IVA

Priekšnieks

2

2 214-2 253

2 247

1. IIC

Priekšnieka vietnieks

6

2 159-2 198

2 191

1. IIB

Priekšnieka vietnieks

10

2 159-2 198

2 191

1. IIA

Priekšnieka vietnieks

4

2 038-2 077

2 077

4. IIIA

Vecākais inspektors (jurists)

9

1 230-1 272

1 242

7.2. I

Vecākais apsargs (kinologs)

9

1 013-1 055

1 042

26. VIIIA

Daļas priekšnieks

7

1 738-1 777

1 764

26. VI

Daļas priekšnieka vietnieks

7

1 498-1 537

1 529

26. VA

Vecākais inspektors

4

1 230-1 272

1 259

26. VB

Vecākais inspektors

1

1 230-1 272

1 236

26. IV

Inspektors

40

1 181-1 223

1 209

26. III

Jaunākais inspektors

34

1 088-1 130

1 113

26. II

Vecākais apsargs

153

1 013-1 055

1 037

26. I

Apsargs

298

952-994

968

27. VIIIA

Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs

50

1 606-1 645

1 635

27. VIIIC

Daļas priekšnieks

9

1 738-1 777

1 765

27. VII

Daļas priekšnieka vietnieks

9

1 498-1 537

1 523

27. VIA

Galvenais inspektors

2

1 498-1 537

1 523

27. VA

Vecākais inspektors

25

1 230-1 272

1 254

27. IV

Inspektors

31

1 181-1 223

1 202

27. III

Jaunākais inspektors

84

1 088-1 130

1 115

27. II

Vecākais uzraugs

175

1 013-1 055

1 041

27. I

Uzraugs

692

952-994

969

28. VA

Atkarīgo centra priekšnieks

1

1 738-1 777

1 760

28. VB

Daļas priekšnieks

9

1 738-1 777

1 766

28. IV

Atkarīgo centra priekšnieka vietnieks

2

1 498-1 537

1 512

28. IIIA

Galvenais inspektors

8

1 356-1 395

1 365

28. IIIB

Galvenais inspektors

10

1 356-1 395

1 376

28. IIA

Vecākais inspektors

89

1 230-1 272

1 249

28. IIA

Vecākais inspektors (psihologs)

31

1 230-1 272

1 236

28. IIA

Vecākais inspektors (sociālais darbinieks)

8

1 230-1 272

1 234

28. IIB

Vecākais inspektors

56

1 230-1 272

1 240

29. VA

Daļas priekšnieks

2

1 738-1 777

1 774

29. IVA

Galvenais inspektors

10

1 356-1 395

1 380

29. IIIA

Vecākais inspektors

15

1 230-1 272

1 240

29. II

Inspektors

22

1 181-1 223

1 201

29. I

Jaunākais inspektors

8

1 013-1 055

1 035

30. VA

Daļas priekšnieks

9

1 738-1 777

1 764

30. IVA

Galvenais inspektors

4

1 356-1 395

1 388

30. IIIA

Vecākais inspektors

27

1 230-1 272

1 252

30. II

Inspektors

18

1 181-1 223

1 198

30. I

Jaunākais inspektors

1

1 088-1 130

1 088

Darbinieku un vispārējā valsts civildienesta ierēdņu amati (centrālais aparāts)

1. IIB

Daļas vadītājs

1

1 253-1 647

1 647

2. V

Daļas vadītājs

1

1 253-1 647

1 647

2. IIIB

Galvenais speciālists

3

835-1 190

1 190

2. IIIA

Vecākais referents

2

745-1 093

920

2. I

Noliktavas pārzinis

1

552-802

802

3. V

Daļas vadītājs

1

1 253-1 647

1 647

3. IV

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis

1

1 052-1 382

1 382

3. III

Galvenais speciālists

1

940-1 287

1 287

3. IIB

Vecākais speciālists

1

745-1 093

1 093

3. IIC

Vecākais speciālists

4

835-1 190

1 190

6. III

Vecākais referents

2

745-1 093

1 093

12.1. IVA

Daļas vadītājs

1

1 253-1 647

1 647

12.1. IIB

Vecākais finanšu analītiķis

1

835-1 190

1 190

12.1. IIA

Finanšu analītiķis

3

835-1 190

1 190

14. VA

Daļas vadītājs

1

1 253-1 647

1 647

14. IIIB

Informācijas uzskaites galvenais speciālists

4

940-1 287

1 287

14. IIIA

Vecākais grāmatvedis

3

835-1 190

1 190

14. II

Grāmatvedis

31

745-1 093

1 093

17. II

Vecākais referents

4

835-1 190

1 190

18.1. IVA

Daļas vadītājs

1

1052-1 382

1 382

18.1. IIA

Vecākais arhivārs

1

745-1 093

1 093

18.3. III

Vecākais lietvedības pārzinis

2

745-1 093

1 093

18.3. II

Lietvedības pārzinis

1

675-996

996

19.5. IIB

Datorsistēmu speciālists

1

835-1 190

1 190

20. IV

Pārvaldes priekšnieka palīgs

1

1 253-1 647

1 647

20. III

Galvenais speciālists

1

940-1 287

1 287

21. VA

Daļas vadītājs

2

1 253-1 647

1 647

21. IV

Galvenais jurists

2

1 052-1 382

1 382

21. IIIB

Jurists

9

940-1 287

1 280

21. IIIA

Jurists

1

835-1 190

1 190

21. IIIA

Vecākais referents

1

835-1 190

1 190

24. II

Sabiedrisko attiecību speciālists

1

835-1 190

1 190

26.1. III

Vecākais referents

1

835-1 190

1 190

30. IVC

Daļas vadītājs

1

1 253-1 647

1 647

30. IVB

Daļas vadītāja vietnieks

1

1 052-1 382

1 052

30. III

Vecākais personāla speciālists

5

835-1 190

1 190

30. II

Personāla speciālists

9

745-1 093

1 093

32. IIIB

Daļas vadītājs

1

1 253-1 647

1 647

32. IIA

Vecākais referents

3

835-1 190

1 190

42.3. II

Starptautiskās sadarbības speciālists

1

835-1 190

1 190

Darbinieku amati (Mācību centrs)

2. I

Mantzinis

0,5

552-802

802

17. II

Vecākais referents

1

835-1 190

1 190

Darbinieku amati (ieslodzījuma vietas)

2. I

Mantzinis

10,5

530-745

745

2. I

Noliktavas pārzinis

14

530-745

745

3. IIC

Daļas vadītāja vietnieks

3

770-1 100

1 100

3. IIB

Vecākais speciālists

9

690-1 020

983

13. IV

Virtuves vadītājs

5

530-745

745

13. III

Elektriķis

6

480-655

655

13. III

Galdnieks

1

480-655

655

13. III

Katlu kurinātājs

4

480-655

655

13. III

Namdaris

2

480-655

655

13. III

Pavārs

2

480-655

655

13. IIB

Apkopējs

3

445-580

580

13. IIA

Pavāra palīgs

3

440-530

530

13. I

Sētnieks

1

435-450

450

18.1. I

Arhivārs

1

630-925

780

18.2. I

Bibliotekārs

1

565-835

565

18.3. IVA

Daļas vadītājs

2

870-1 200

1 200

18.3. III

Vecākais lietvedības pārzinis

7

690-1 020

1 020

18.3. II

Lietvedis

1

630-925

925

18.3. II

Lietvedības pārzinis

23

630-925

908

18.6. IA

Medicīnas statistiķis

1

530-745

745

19.5. IIA

Datu bāzu tehniķis

1

690-1 020

1 020

20. III

Daļas vadītājs

9

870-1 200

1 200

20. II

Tehniskais inspektors

28

770-1 100

1 093

20. I

Elektrotehniķis

1

630-925

925

20. I

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

1

630-925

925

21. IIIA

Jurists

1

770-1 100

1 100

39. I

Aprūpētājs

1

445-580

580

39. IIIA

Kapelāns

16

690-1 020

1 020

39. IIIA

Psihologs

15,5

690-1 020

1 020

39. IIIA

Sociālais darbinieks darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs

15

690-1 020

1 020

39. IIB

Interešu pulciņa audzinātājs

1,5

530-745

745

41. III

Automobiļa vadītājs

3

630-925

778

41. II

Automobiļa vadītājs

8

565-835

835

42.3. II

Tulks

8

770-1 100

1 100

Pedagogi

 

Vidusskolas direktors

1

 

1 056

 

Vidusskolas skolotājs

10

 

750

Ārstniecības personas

kategorija vai amatu saime, līmenis

amata nosaukums

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons (no–līdz)

Vidējā mēnešalga

1

Virsārsts, daļas vadītājs, daļas vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs, ārsts

44,5

1 440-2 000

1 480

2

Ārsts

4,25

1 235-1 440

1 235

3

Radiologa asistents, ārsta palīgs, vecākā māsa, māsa

63,5

1 000-1 120

1 054

4

Māsa

7,5

900-1 080

1 035

6

Māsas palīgs

3

805

805

5.3. IIIA

Farmaceits

1

835-1 190

1 190