Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums

Pētījums: UZ MŪŽU UN ILGTERMIŅĀ NOTIESĀTO PERSONU VAJADZĪBAS

 

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” pētījumi:

  1. SIA AC Konsultācijas (2018). Pētījums par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē. Pētījuma kopsavilkums (PDF)

 

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” pētījumi:

 

  1. Kušteina, K., Rudzīte, G., Skara, K. (2018). Resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas izveide: ārvalstu resocializācijas programmu akreditācijas sistēmu izpēte. (PDF)
  2. Ulmane, Z., Skara, K. (2018). Resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas izveide: Latvijā esošo resocializācijas programmu akreditācijas sistēmas izpēte. (PDF)
  3. SIA Ķemers Business and Law Company (2018). Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta nodarbināto amatu kompetencēm, individuālajām īpašībām un spējām. 1.  daļa. Pētījuma kopsavilkums. (PDF)
  4. SIA Ķemers Business and Law Company (2018). Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku mācību programmu vajadzībām atbilstoši iestādē nodarbināto profesijām un tajās nepieciešamo zināšanu – iemaņu apjomam un esošajām profesijām un specializāciju daudzumam. 2. daļa. Pētījuma kopsavilkums. (PDF)
  5. SIA Ķemers Business and Law Company (2018). Personāla vadības funkciju audits un personāla procesu pilnveide. Gala ziņojums. (PDF)
  6. SIA Comperio, Baltic Institute of Social Sciences (2018). Sabiedriskās domas pētījums par labās prakses popularizēšanas pasākumiem stereotipu mainīšanai par bijušajiem ieslodzītajiem. Gala ziņojums (PDF)