Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums