Contacts

cain [at] ievp.gov.lv
64122393

Location

Līgatnes iela 6, Cēsis, LV-4101

Bank properties

Bank account:
LV15TREL8190468041000
Bank name:
Valsts Kase
SWIFT Code/BIC:
TRELLV22

Informācija par pienesumiem un satikšanos ar ieslodzītajiem:
darbdienās no plkst.8:30 līdz 12:30 un no plkst.13:00-17:00
Tālrunis - +37164127213, +37164123901

Tālrunis :
+37164122927 - dežūrdaļa
+37164123440 - uzskaites daļa
+37164123440 - videokonferenču pieteikšana

Ilglaicīgās satikšanās grafiks (Pirmdien, trešdien, piektdien)

Piešķirtās satikšanās ilgums

Apmeklētāju reģistrācija

Satikšanās sākums

Satikšanās beigas

 Līdz 48 stundām

Pirmdien no 09:00 – 10:00;

Trešdien no 13:00 – 14:00;

Piektdien no 16:00 – 17:00

Pirmdien no 10:00;

Trešdien no 14:00;

Piektdien no 17:00

Trešdien līdz 10:00;

Piektdien līdz 14:00;

Svētdien līdz 17:00

 

Īslaicīgās satikšanās grafiks

Piešķirtās satikšanās ilgums

Apmeklētāju reģistrācija

Satikšanās sākums

Satikšanās beigas

Ne mazāk, kā

1 stunda

(apcietinātajiem)

darbdienās 1330 līdz 1500

brīvdienās, svētku dienās un skolas brīvlaikā 1000 līdz 1500

Darbdienās 1400 līdz 1530

brīvdienās un svētku dienās un skolas brīvlaikā 1030 līdz 1530

līdz 1630

 No 1,5 līdz 2 stundām (notiesātajiem)

darbdienās 1330 līdz 1500

brīvdienās, svētku dienās un skolas brīvlaikā 1000 līdz 1400

Darbdienās 1400 līdz 1500

brīvdienās un svētku dienās un skolas brīvlaikā 1030 līdz 1500

līdz 1700