Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

BRĪVPRĀTĪGI PAR DROŠĀKU SABIEDRĪBU

Pasaules pieredze liecina – brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs līdzeklis viņu resocializācijā. Tāpēc brīvprātīgie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā.

Ja esi aktīvs, sociāli atbildīgs un vēlies piedalīties likumpārkāpumu novēršanā, aicinām Tevi pieteikties darbam ar notiesātajām personām!

Brīvprātīgā darbu iespējams veikt gan ieslodzījuma vietās, gan ārpus ieslodzījuma. Iesaistoties brīvprātīgo darbā ar likumpārkāpējiem, Tu sekmēsi sabiedrības drošību.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS:

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS IESLODZĪJUMA VIETĀ

Brīvprātīgie sadarbībā ar ieslodzījuma vietu personālu
sniedz ieslodzītajiem atbalstu dažādās sfērās. Viņi dalās
ar savu pieredzi, prasmēm, noderīgām zināšanām, hobijiem,
veicinot nozīmīgu iemaņu pilnveidošanu ieslodzītajiem.
Jomas, kurās nepieciešams sabiedrības atbalsts:

 •  lietderīga brīvā laika pavadīšana.
 •  sports,
 •  darbs ar notiesāto ģimenēm,
 •  notiesāto personu sociālo un darba prasmju attīstīšana,

LĪDZGAITNIECĪBA

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu
un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir
ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo.
Līdzgaitnieku darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un
paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina
likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu. 
Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām,
palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus.

ATBILDĪGUMA UN ATBALSTA APĻI

Atbildīguma un atbalsta apļi ir efektīvs, pierādījumos balstīts
brīvprātīgā darba veids, kas paredzēts bīstamu, vardarbīgu
noziegumu novēršanai. Vienā aplī darbojas 3 -5 sagatavoti
brīvprātīgie, kuri regulāri tiekas ar bijušo likumpārkāpēju (aizbilstamo),
mudinot pieņemt atbildīgus lēmumus, mazinot sociālās atstumtības
izjūtu un palīdzot risināt situācijas, kas varētu mudināt uz jaunu
likumpārkāpuma izdarīšanu. 

Prasības brīvprātīgajam:

 •  prasme patstāvīgi plānot savu laiku.
 •  augsta atbildības izjūta;
 •  vismaz 18 gadu vecums;
 •  gatavība sniegt atbalstu likumpārkāpumus izdarījušām personām;

Brīvprātīgā ieguvumi:

 •  kriminālās justīcijas speciālistu vadītas mācības;
 •  pastāvīgs nozares profesionāļu atbalsts brīvprātīgā pienākumu veikšanā;
 •  zināšanu paplašināšana par valsts pārvaldes darbu;
 •  iespēja dalīties ar savām zināšanām un prasmēm;
 •  pieredze atbalsta pasākumu organizēšanā sociālās atstumtības riskam pakļautām personām.

 

INFORMĀCIJAI:

www.ievp.gov.lv
www.vpd.gov.lv

PIESAKIES, AIZPILDOT ANEKTU:
Anketa