Contacts

daugavgrivas.cietums [at] ievp.gov.lv

Location

Lielā iela 1, Daugavpils, LV-5418

Daugavgrīvas cietums

Bank account:
LV15TREL8190468041000
Bank name:
Valsts Kase
SWIFT Code/BIC:
TRELLV22

Tālruņi +37165429713 vai +37165440669 - uzziņas fiziskām personām (informācija visos ar ieslodzīto uzturēšanu cietumā saistītajos jautājumos) katru darba dienu no plkst. 930 līdz 1600 (pārtraukums no plkst. 1230 līdz 1300)

Administratīvās daļas tālruņi +37165440657, +37165440650, - uzziņu tālruņi valsts un pašvaldību iestādēm, juridiskām personām (vispārīgos jautājumos) katru darba dienu no plkst. 830 līdz 1700 (pārtraukums no plkst. 1230 līdz 1300)