Advanced search
  Clear filters
  Status:
  In progress
  18.05.2024.
  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā…
  Status:
  Closed
  01.07.2019.
  NFI
  On 1st July 2019 the Norway Grants 2014–2021 period programme "Correctional Services" pre-defined project "Establishment of Training centre infrastructure and model prison blocks for training opportunities in the Olaine prison territory" implementation…