Informācija presei Jaunumi
brivpratigie

Šī gada 10. un 11.oktobrī, sadarbībā ar  Valsts probācijas dienestu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas  Sociālā fonda projekts Nr.9.1.2. “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” organizēja kārtējās - desmitās Līdzgaitnieku apmācības par darbu ar notiesātām personām ieslodzījumā un sabiedrībā.

Viesnīcā “Radi un Draugi”, Rīgā, desmit brīvprātīgie - uzņēmēji, juristi, kafejnīcas barista, students, izglītības un zinātnes nozares eksperts un pedagogs - ieguva nepieciešamās zināšanas darbam ar notiesātajām personām ieslodzījumā un sabiedrībā. Motivācija pieteikties par Līdzgaitnieku starp dalībniekiem atšķīrās, tomēr visi piekrita, ka :“Cilvēkiem ir jādod otrā iespēja”.

Mācības vadīja Valsts probācijas dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vadītāja Diāna Ziediņa, Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF Projekta Nr.9.1.2. “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” Brīvā laika un postpenitenciārā atbalsta bloka koordinatore Kristīne Gipsle un Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas Centra psihoterapeite Aija Lukstraupe.

Nākamās Līdzgaitnieku apmācības par darbu ar notiesātajām personām ieslodzījumā un sabiedrībā tiek plānotas 2021.gada pavasarī.  Pieteikties var aizpildot anketu, kas ir pieejama šīs mājaslapas “Brīvprātīgais darbs” sadaļā.