Ja esi sociāli atbildīgs un aktīvs sabiedrības pārstāvis, vēlies piedalīties atkārtotu likumpārkāpumu novēršanā, sniedzot atbalstu likumpārkāpējiem sociālo jautājumu risināšanā, un brīvā laika pavadīšanā, aicinām Tevi pieteikties brīvprātīgajam darbam!

Brīvprātīgais, ieslodzījuma vietā sadarbojoties ar personālu, sniedz ieslodzītajiem atbalstu dažādās sfērās, daloties ar savu pieredzi, prasmēm, noderīgām zināšanām, hobijiem, veicinot nozīmīgu iemaņu pilnveidošanu ieslodzītajiem.

Aizpildot šo anketu, informējam, ka Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) (kontaktinformācija: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, e-pasts: pasts@ievp.gov.lv) apstrādās Jūsu personas datus – vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese) – pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, nolūkam brīvprātīgā darba veicēju ieslodzījuma vietās atlases  nodrošināšanai un pēc veiksmīgas intervijas Jūsu personas datus apstrādāsim, lai sazinātos ar Jums par apmācību “Brīvprātīgo sagatavošana darbam ieslodzījuma vietās” nodrošināšanu un vienotos par līguma par brīvprātīga darba veikšanu slēgšanu.

Jūsu iesniegtos personas datus (vārds, uzvārds un kontaktinformācija) saņems Pārvaldes atbildīgās personas par brīvprātīgā darba veicēju atlasi, apmācību un līguma slēgšanu par brīvprātīga darba veikšanu organizēšanu, kā arī Pārvaldes tehnisko resursu un atbalsta nodrošinātājs SIA “Tiesu namu aģentūra”.

Informējam, ka Jūsu norādītos pieteikumā personas datus Pārvalde dzēsīs pēc intervijas, ja Jūs netiksiet virzīti apmācībām “Brīvprātīgo sagatavošana darbam ieslodzījuma vietās”. Savukārt veiksmīgas intervijas gadījumā Jūsu iesūtītie personas dati tiks dzēsti pirms līguma slēgšanas par brīvprātīga darba veikšanu.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@ievp.gov.lv

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, lūgt to labošanu vai dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojot savu prasījumu. Ja uzskatāt, ka Pārvalde apstrādā pretlikumīgi Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Vēlos veikt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietā/-s, jo:
vairāk vienumu
Kāda ir Jūsu līdzšinējā pieredze brīvprātīgajā darbā?
vairāk vienumu
Kāda ir Jūsu pieredze saskarsmē ar bijušajiem ieslodzītajiem un notiesātām personām?
vairāk vienumu
Kāda ir Jūsu brīvprātīgā darba iniciatīva – aktivitāte, kuru vēlaties realizēt ieslodzījuma vietā?
vairāk vienumu
Par brīvprātīgā darba iespēju ieslodzījuma vietā/-s es uzzināju:
vairāk vienumu