Jaunumi
teirdarbs

Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izsludina pieteikšanos (tikai Pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm) uz vakanto Pārvaldes Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Drošības un tiesu nolēmumu izpildes daļas galvenā inspektora amatu.

Amata pretendentiem izvirzītās prasības:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, sociālā labklājība, humanitārās zinātnes, komerczinības un administrēšana);
 2. vismaz piecu gadu pieredze Pārvaldes struktūrvienībās;
 3. spēja savas kompetences ietvaros sadarboties ar visām Pārvaldes centrālā aparāta struktūrvienībām un ieslodzījuma vietām, ar citām tiesībsargājošām institūcijām un citām iestādēm;
 4. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, darba plānošana, organizēšana un kontrole;
 5. analītiska domāšana, radoša pieeja darbam un augsta atbildības sajūta.

Galvenie amata pienākumi:

 1. pārbaudīt apcietināto apcietinājumā turēšanas termiņu un notiesāto brīvības atņemšanas soda termiņu aprēķinus un kontrolēt to ievērošanu;
 2. kontrolēt soda beigu termiņu ieslodzītajiem, kuriem tiesas nolēmums nav stājies likumīgā spēkā;
 3. pārbaudīt sagatavoto informāciju par ieslodzītajiem un kontrolēt tās savlaicīgu nosūtīšanu centralizētās uzskaites iestādēm;
 4. pārbaudīt noformētās ieslodzīto personas lietas un nodrošināt to uzskaiti, glabāšanu un nodošanu arhīvā glabāšanai;
 5. atbilstoši kompetencei koordinēt un nodrošināt informācijas par ieslodzījuma vietās ieslodzītajām personām ievadi elektroniskajā datubāzē, sniegt priekšlikumus elektroniskās datubāzes papildināšanai vai pilnveidošanai;
 6. atbilstoši kompetencei sagatavot pieprasījumus par galīgā soda noteikšanu, tiesu nolēmumu izpildes precizēšanu vai grozījumu izdarīšanu sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos;
 7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā darba jautājumu risināšanai apmeklēt tiesībaizsardzības iestādes un citas iestādes;
 8. atbilstoši daļas kompetencei izskatīt iesniegumus un sūdzības, sagatavot lēmumu un atbilžu projektus;
 9. veikt ieslodzīto personas lietu uzskaites un termiņa kontroles kartiņu salīdzināšanu ar elektronisko datubāzi.

Amatam augstākā amata pakāpe – majors, 29 amatu saime, IVA līmenis.

Pieteikties minētajam amatam iespējams, iesniedzot Pārvaldē pieteikuma vēstuli un CV vai sūtot uz e-pasta adresi: ievp@ievp.gov.lv līdz 2020.gada 30. septembrim.