Jaunumi
teirdarbs

Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izsludina pieteikšanos (tikai Pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm) uz vakanto Pārvaldes Daugavgrīvas cietuma priekšnieka amatu.

Amata pretendentiem izvirzītās prasības:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (Tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība, komerczinības un administrēšana, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, humanitārās zinātnes, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes);
 2. vismaz piecu gadu pieredze Pārvaldes struktūrvienībās vadošajā amatā;
 3. spēja savas kompetences ietvaros sadarboties ar visām Pārvaldes centrālā aparāta struktūrvienībām un ieslodzījuma vietām, ar citām tiesībsargājošām institūcijām un citām iestādēm;
 4. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, darba plānošana, organizēšana un kontrole;
 5. konceptuāla domāšana, pārmaiņu vadīšana, stratēģiskais redzējums, radoša pieeja darbam un augsta atbildības sajūta.

Galvenie amata pienākumi:

 1. plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas soda izpildi ieslodzījuma vietā;
 2. organizēt resocializācijas procesa norisi ieslodzījuma vietā;
 3. pieņemt ieslodzījuma vietas kompetencē esošus lēmumus;
 4. organizēt iekšējo normatīvo aktu izstrādi, pēc saskaņošanas ar Pārvaldes vadību izdot iekšējos normatīvos aktus;
 5. nodrošināt ieslodzījuma vietas lietošanā esošo materiālo vērtību saglabāšanu, lietošanu, izlietojumu un uzskaiti;
 6. nodrošināt finanšu un saimnieciskās darbības tiesiskumu un tās attaisnojuma dokumentu noformēšanas pareizību un savlaicīgu iesniegšanu Pārvaldē;
 7. organizēt noziedzīgu nodarījumu profilakses pasākumus ieslodzījuma vietā;
 8. sniegt priekšlikumus par racionālu ieslodzījuma vietas struktūras izveidi;
 9. kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Pārvaldi citās institūcijās.

Amatam augstākā amata pakāpe – pulkvedis, 1 amatu saime, IVC līmenis.

Pieteikties minētajam amatam iespējams, iesniedzot Pārvaldē pieteikuma vēstuli un CV vai sūtot uz e-pasta adresi: ievp@ievp.gov.lv līdz 2020.gada 30. septembrim.