Jaunumi
eraf

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I/005

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā

Ieslodzījuma vietu pārvalde darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005.

Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā.

2019. gada 11. novembrī tika parakstīti līguma grozījumi ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru. Minētie līguma grozījumi paredz Projekta finansējuma pieaugumu,

Kopējais projekta finansējums

652 068.61

ES fonda finansējums

554 258.32(85%)

Valsts budžeta finansējums

97 810.29 (15%)

 

kā arī Projekta īstenošanas ilguma pieaugumu par 8 mēnešiem (2019. gada janvāris – 2020. gada septembris).

 

 

foto