Informācija presei Jaunumi
izglitiba

Šī gada 29. aprīlī valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas cita starpā paredz arī pakāpenisku izglītības procesa atjaunošanu ieslodzījuma vietās.

Grozījumi paredz iespēju turpmāk profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi ieslodzījuma vietās organizēt klātienē, nepārsniedzot desmit izglītojamo skaitu grupā. Savukārt profesionālās izglītības programmas teorētiskās daļas apguve ieslodzījuma vietās joprojām nodrošināma attālināti. Tāpat ieslodzījuma vietās izglītības iestādes vadītājs var samazināt kvalifikācijas prakses apmēru profesionālās tālākizglītības programmās.

Covid-19 pandēmijas dēļ ieslodzīto izglītības process ir bijis apturēts vai ierobežots jau ilgu laiku, bet izglītības apguve ir viens no notiesāto resocializācijas līdzekļiem, un tam ir nopietna ietekme uz soda izpildes gaitu un notiesātā iespējām pretendēt uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu. Tieši tādēļ ir nepieciešama pakāpeniska izglītības procesa atjaunošana ieslodzījuma vietās, mazās grupās ļaujot īstenot profesionālās izglītības programmu praktiskās nodarbības, kuras nav iespējams īstenot attālināti.

Ar grozījumiem var iepazīties https://likumi.lv/ta/id/315304