Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekts -
“Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” (ID Nr.:9.1.2.0/16/I/001)