Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs

Mazā Matīsa iela 5

Rīga

LV-1009

t. +371 67279069

macibu.centrs@ievp.gov.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra pašnovērtējums

 

 1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs tika dibināts 1993. gada 17. septembrī ar IeM pavēli Nr. 235, Par Ieslodzījuma vietu departamenta Mācību metodiskā centra dibināšanu, kurš darbību uzsāka 1994. gada 7. februārī. Mācību metodiskais centrs tika dibināts, lai šeit zināšanas un profesionālās iemaņas apgūtu gan tie, kuri stājas dienestā, gan arī tie, kuri paaugstinās savu profesionālo kvalifikāciju.
 2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs ir vienīgā Ieslodzījuma vietu pārvaldes pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura sagatavo darbiniekus profesionālajam dienestam ieslodzījuma vietās un pilnveido viņu zināšanas turpmākā dienesta laikā.
 3. Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra galvenie pamatuzdevumi:
  1. Sagatavot amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm profesionālajam dienestam ieslodzījuma vietās sekojošās izglītības programmās:

   Profesionālās tālākizglītības programma „Ieslodzījuma vietu apsardze” (3. kvalifikācijas līmenis- “Cietuma jaunākais inspektors”) - mācību ilgums 5,5 mēneši.
  2. Realizē profesionālos kvalifikācijas pilnveides kursus Ieslodzījuma vietu darbiniekiem.

   Kvalifikācijas pilnveidošanas un pārkvalifikācijas kursu īstenošana IeVP amatpersonām ar specialajām dienesta pakāpem un darbiniekiem.