Ieslodzījuma vietas apmeklējumu tagad var pieteikt elektroniski portālā Latvija.lv

Turpinot uzsāktos pakalpojumu digitalizācijas procesus un paplašinot iestādes pakalpojumu pieejamību fiziskajām personām, Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka pieteikties ieslodzījuma vietas apmeklējumam šobrīd iespējams jebkurā apmeklētājam izdevīgā laikā un vietā, tai skaitā, arī ārpus iestādes darba laika - aizpildot elektronisko pieteikuma formu portālā Latvija.lv. Papildus informējam, ka ieslodzījuma vietas apmeklējumam arī turpmāk būs iespēja pieteikties līdzšinējā kārtībā.

Lai pieteiktos ieslodzījuma vietas apmeklējumam jāveic daži vienkārši soļi:

 • Veiciet ieslodzījuma vietas izvēli un nospiediet “Pieteikt apmeklējumu”;
 • Autentificējieties Latvija.lv ar eID karti, eParakstu, eParakstu mobile vai Smart-ID;
 • Sadaļā “Izvēlieties veidlapu”, izvēlieties “Ieslodzījuma vietas apmeklējuma veidlapa”;
 • Nospiediet “Aizpildīt veidlapu”;
 • Apstipriniet savu lietotāju vienotajā pieteikšanās modulī;
 • Aizpildiet elektronisko veidlapu, izvēloties vērtību “Ilgstoša satikšanās” sadaļā “Informācija par apmeklējumu;
 • Ja ilgstošo satikšanos plāno apmeklēt arī nepilngadīga persona/personas, lūdzu, sadaļā "Papildus Komentāri", norādiet informāciju par konkrētajām nepilngadīgajām personām;
 • Citu būtisku ar satikšanos saistītu informāciju, lūdzu, norādīt sadaļā "Papildus Komentāri";
 • Nosūtiet elektronisko pieteikumu ieslodzījuma vietai;
 • Apstiprinājums par ilgstošo satikšanos tiks nosūtīts uz Jūsu e-adresi portālā Latvija.lv.;
 • Pēc apstiprinājuma saņemšanas, Jums ir tiesības apmeklēt ieslodzījuma vietu norādītajā datumā un laikā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (Pase vai ID).

Ja Tev vēl nav e-adreses, to ērti var izveidot, sekojot šai instrukcijai: https://mana.latvija.lv/e-adrese/

E-adrese ir drošas saziņas pakalpojums – Tava digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv. Tas ir ērts, drošs un efektīvs veids, kā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm jebkurā laikā un no jebkuras atrašanās vietas.

Ja portālā Latvija.lv esi izveidojis e-adresi, turpmāk valsts un pašvaldības iestādes sazināsies ar Tevi šajā digitālajā pastkastītē, nevis papīra formātā uz deklarēto adresi.
*E-adresi ir izstrādājusi Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Informācija par personas datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis ir Pārvalde, adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; e-pasta adrese: pasts@ievp.gov.lv

Ieslodzījuma vietu pārvalde par Jums apstrādās šādus personas datus:

- vārds, uzvārds, personas kods, lai Jūs identificētu, kā arī pārbaudītu ierobežojumu neesamību ieslodzījuma vietas apmeklēšanai. Jūsu personas datus Ieslodzījuma vietu pārvalde iegūst no Jums un tos nodos Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Fizisko personu reģistrs) un Iekšlietu ministrija Informācijas centrs (Sodu reģistrs);

- Jūsu radniecību ar ieslodzīto, lai varētu nodrošināt ilgstošo vai īslaicīgo satikšanos. Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, personas kods) Ieslodzījuma vietu pārvalde nodos Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Fizisko personu reģistrs), lai pārbaudītu informāciju par radniecību;

- Jūsu kontaktinformāciju (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai varētu sazināties ar Jums saistībā ar apmeklējumu.

Ja norādīsiet informāciju laukā "Papildus komentāri", tad attiecīgi Ieslodzījuma vietu pārvalde apstrādās minēto informāciju.

Ieslodzījuma vietu pārvaldei  ir pienākums apstrādāt personas, kura apmeklēs ieslodzījuma vietu, personas datus ne tikai augstāk norādītajiem nolūkiem, bet arī šādiem nolūkiem:

1. nodrošināt ieslodzījuma vietas apmeklējumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2. nodrošināt apmeklētāju, ieslodzīto un ieslodzījuma vietā nodarbināto apsardzi, drošību un uzraudzību ieslodzījuma vietās.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei Latvijas Sodu izpildes kodeksa 45.2 pants, 49.2 pants, 50.4 panta otrā daļa, 50.5 otrā daļa, 50.6 panta trešā daļa, 50.7 panta desmitā daļa, Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 8.pants, 22.panta pirmās daļas 1., 2., 9., 10. punkti, Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 5.1 pants, 13.1 pants.

Informējam, ka Ieslodzījuma vietu pārvalde iesniegumu par ieslodzījuma vietas apmeklējum glabās piecus gadus.

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, dzēst, ierobežot savu personas datu apstrādi, iebilst pret savu personas datu apstrādi, realizēt tiesības uz savu personas datu pārnesamību, kā arī  iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv) Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050 vai e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv, ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības un intereses ir pārkāptas.