Eiropas Ieslodzījuma vietu informācijas sistēma (turpmāk – EPIS) ir EuroPris resurss, lai izveidotu vienotu zināšanu datubāzi ar informāciju par Eiropas ieslodzījuma vietu aģentūrām. EPIS mērķis ir veicināt atklātību, sadarbību dažādu jurisdikciju starpā un novērst atkārtotu jautājumu uzdošanu.
Eiropas ieslodzījuma vietu aģentūru, Pārvaldes un tās struktūrvienību profilus EPIS skatīt https://www.europris.org/epis/.