Eiropas Ieslodzījuma vietu un korekcijas dienestu organizācija EuroPris ir nepolitiska, nevalstiska organizācija, kas dibināta 2011. gadā. Iniciatīva izveidot šo organizāciju radās 2009. gadā Zviedrijas Eiropas Savienības prezidentūras laikā un to izvirzīja Eiropas valstis, kas pārstāv starptautisko organizāciju IRCE (International Roundtable for Correctional Excellence).

Par organizācijas biedriem var kļūt Eiropas nacionālās ieslodzījuma vietu un korekcijas iestāžu dienesti, kas spēj un vēlas atbalstīt EuroPris noteiktos mērķus un uzdevumus, kā arī valsts iestādes vai organizācijas Eiropas Padomes reģionā, kas juridiski vai ar likumu nodrošina ieslodzījuma vietu vai korekcijas iestāžu darbību.

EuroPris apvieno praktizētājus ieslodzījuma vietu sfērā ar īpašu mērķi veicināt ētisku un uz tiesībām balstītu ieslodzījuma izpildi, veikt informācijas apmaiņu un sniegt ekspertu palīdzību šīs programmas atbalstam. Organizācija pastāv, lai uzlabotu sadarbību starp Eiropas ieslodzījuma vietu un korekcijas iestāžu dienestiem ar mērķi uzlabot ieslodzīto personu un viņu ģimeņu locekļu dzīvi, veicināt sabiedrības drošību, samazināt atkārtotu likumpārkāpuma izdarīšanas iespējamību un veicināt profesionālas prakses attīstību korekcijas iestāžu jomā.

Organizācijas mērķi ir:

  • uzlabot cietumu un korekcijas praktizētāju operatīvās spējas un profesionalitāti visā Eiropā;
  • pildīt “ekspertu grupas” funkciju ieslodzījuma vietu jautājumos Eiropā;
  • veicināt un atbalstīt ar Eiropas ieslodzījuma vietām saistīto politikas un tiesību aktu attīstību saskaņā ar Eiropas Savienības un Eiropas Padomes noteiktajiem standartiem;
  • asistēt padomdevēja statusā politikas izstrādātājiem ar ieslodzījuma vietām saistītos jautājumos;
  • veidot sadarbību un veikt informācijas apmaiņu ar citām organizācijām, kas darbojas ieslodzījuma vietu un krimināltiesību jomā gan Eiropā, gan ārpus tās, lai attīstītu labāko praksi šajā jomā.

Šobrīd EuroPris ir pārstāvētas 59 organizācijas. Ieslodzījuma vietu pārvalde ar organizāciju EuroPris sadarbojas jau kopš 2012. gada un oficiāli par tās biedru kļuva 2015. gadā.

EuroPris ietvaros izveidotā Eiropas Ieslodzījuma vietu sistēma (European Prison Information System) (tupmāk – EPIS) ir tīmekļvietnes resurss, kuras mērķis ir izveidot vienotu zināšanu datubāzi ar informāciju par Eiropas ieslodzījuma vietu dienestiem. EPIS mērķis ir veicināt atklātību un sadarbību dažādu jurisdikciju starpā.

Eiropas ieslodzījuma vietu dienestu, Pārvaldes un tās struktūrvienību profilus EPIS skatīt https://www.europris.org/epis/organisations/

Vienlaicīgi EuroPris nodarbojas ar sistemātiskas informācijas un labās prakses apmaiņas organizēšanu Eiropas valstu starpā. KMS (Knowledge Management System/Zināšanu pārvaldības sistēma) nodrošina detalizētas atbildes uz specializētiem jautājumiem, apkopojot informāciju un izvairoties no jautājumu atkārtošanās. EuroPris biedriem ir iespēja uzdot arī savu organizāciju interesējošus jautājumus. 

2020. gadā Ieslodzījuma vietu pārvalde ir saņēmusi 37 Eiropas valstu informācijas pieprasījumus un sniegusi atbildes uz 32 no tiem. Informācijas pieprasījumu ietvaros sniegto atbilžu apkopojumus angļu valodā EuroPris mājaslapā skatīt https://www.europris.org/epis/kms/.

2020. gada ietvaros  sakarā  ar COVID-19  vīrusa izplatību pasaulē, Eiropas ieslodzījuma vietu dienesti, t.sk. Ieslodzījuma vietu pārvalde, EuroPris ietvaros regulāri veic aktuālās informācijas apmaiņu par ieslodzījuma vietu situāciju, saslimstības rādītājiem un pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem valstī.