Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Ēkas siltināšana' SIA
Pasūtītājs
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Līgumsumma
110611.25
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss