Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Kabuleti Fruit' SIA
Pasūtītājs
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Līgumsumma
220701.3
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss