Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'PricewaterhouseCoopers' SIA
Pasūtītājs
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Līgumsumma
55400
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Rezultātu publicēšanas datums
16.08.2018.