Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA 'ZZ Dats' un SIA 'Agile & Co'
Pasūtītājs
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Iepirkuma procedūra
Konkursa dialogs