Publikācijas datums:
IeVP 2020/104/ESF
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
AKF ““Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvija
Pasūtītājs
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Līguma termiņš
Laika periods
Līguma izpildes vieta
Visā Latvijas Republikas teritorijā
Iepirkuma procedūra
Neregulēts iepirkums
Kontakti

dmitrijs.orlovs [at] ievp.gov.lv