Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
SIA 'PKWOOD'
Pasūtītājs
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss