Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas Atkarības psihologu apvienība'
Pasūtītājs
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi