Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'BUTS' SIA
Pasūtītājs
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi