Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'CSC Telecom' SIA
Pasūtītājs
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi