Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'Sabiedrības informēšanas centrs' SIA
Pasūtītājs
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Līgumsumma
3000
Iepirkuma procedūra
Mazie iepirkumi