Ieslodzījuma vietu pārvalde izsludina pieteikšanos (tikai Pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm) uz Iļģuciema cietuma priekšnieka dežūrējošā palīga amatu.

 

Amata pretendentiem izvirzītās prasības:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (Tiesību zinātne vai civilā un militārā aizsardzība vai datorika vai inženierzinātnes un tehnoloģijas vai komerczinības un administrēšana vai sociālās un cilvēkrīcības zinātnes vai humanitārās zinātnes vai pedagogu izglītība un izglītības zinātnes vai sociālā labklājība);
 2. vismaz piecu gadu pieredze Iekšlietu ministrijas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes sistēmā, no tiem trīs gadi profesionālā pieredze Pārvaldes struktūrvienībās;
 3. spēja savas kompetences ietvaros sadarboties ar visām Pārvaldes centrālā aparāta struktūrvienībām un ieslodzījuma vietām, ar citām tiesībsargājošām institūcijām un citām iestādēm;
 4. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, iniciatīva, pārmaiņu vadīšana, darba plānošana, organizēšana un kontrole, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, radoša pieeja darbam un augsta atbildības sajūta.

 

Galvenie amata pienākumi:

  1. organizēt un nodrošināt ieslodzījuma vietā ieslodzīto personu apsardzi un uzraudzību;
  2. uzsākot dienesta pienākumu izpildi, veikt dežūrmaiņā iesaistīto amatpersonu instruktāžu;
  3. vadīt amatpersonu darbu dežūrmaiņas laikā;
  4. noteikt dienesta uzdevumus, organizēt posteņu maiņu un atpūtas laiku;
  5. nodrošināt ieslodzījuma vietā noteiktās dienas kārtības izpildi;
  6. pārbaudīt dežūrmaiņas amatpersonu dienesta pienākumu izpildi
  7. pieņemt ieslodzītos ieslodzījuma vietā un pārbaudīt ieslodzīto ievietošanas ieslodzījuma vietā pamatotību;
  8. organizēt ieslodzīto, telpu un teritoriju pārmeklēšanu un apskati;
  9. nodrošināt caurlaižu režīma nosacījumu ievērošanu ieslodzījuma vietā;
  10. izpildīt lēmumu par ieslodzīto ievietošanu soda izolatorā un atbrīvošanu no tā;
  11. ziņot ieslodzījuma vietas vadībai par dežūrmaiņas laikā pieļautajiem disciplīnas un dienesta pārkāpumiem, uzraudzību un apsardzi ieslodzījuma vietā;
  12. pildīt cietuma priekšnieka amata pienākumu tā īslaicīgās prombūtnes laikā.

 

Amatam augstākā amata pakāpe – majors, 27 amatu saime, VIIC līmenis, 10. mēnešalgas grupa.

 

Pieteikties minētajam amatam iespējams, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@ievp.gov.lv pieteikuma vēstuli un CV līdz 2021.gada 11. oktobrim.