Informācija presei Jaunumi
brīvprātīgais

Aicinām ikvienu interesentu kļūt par brīvprātīgo ieslodzījuma vietā vai pieteikties par brīvprātīgo līdzgaitnieku sodu izcietušai personai, lai kopīgiem spēkiem sekmētu mūsu sabiedrības drošību.

Ir pierādīts, ka brīvprātīgais darbs veicina uzticēšanos, saliedē sabiedrību, mazina vientulības un atstumtības risku, mazina recidīvu. Tāpat arī brīvprātīgais ar savu piemēru rāda ieslodzītajam sociāli atbildīgas uzvedības pamatprincipus, popularizē veselīgu dzīvesveidu, cilvēcīgas vērtības un personības attīstības nepieciešamību un ieguvumus.

Brīvprātīgais var iesaistīties dažādu veidu brīvprātīgajā darbā ieslodzījuma vietā – veicinot izglītības un darba prasmju attīstīšanu, īstenojot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sporta aktivitāšu organizēšanu, atbalstot ieslodzītos atkarību pārvarēšanā, ģimenes saišu stiprināšanā un sociālo jautājumu risināšanā. Brīvprātīgais darbs ir ļoti dažāds, un tā izpausme ir paša brīvprātīgā iniciatīva un vēlēšanās dalīties ar savām zināšanām un pieredzi ar ieslodzītajiem – tās var būt gan lekcijas par dažādām tēmām, gan dažāda veida nodarbības - pērļošana, datorprasmju apguve, teātris, mūzika, šahs, futbols un citas aktivitātes, kas ir paša brīvprātīgā aizraušanās.

Bieži vien, pēc ieslodzījuma termiņa beigām, sodu izcietušai personai ir daudz neskaidrību un jautājumu par dzīvi brīvībā, tāpēc brīvprātīgie ir aicināti kļūt par līdzgaitniekiem, kas tieši sniedz nepieciešamo atbalstu personai pēc ieslodzījumā pavadītā laika. Tas parasti ir kopīgi pavadīts brīvais laiks, sarunas, palīdzība laika plānošanā, sociālo jautājumu sakārtošanā, aktivitātes redzesloka paplašināšanai, klātbūtne un atbalsta sajūtas sniegšana u.c.

Kādi ir ieguvumi brīvprātīgajam?

Iegūtas jaunas zināšanas, pieredze un prasmes, personīgā izaugsme un attīstība.

Ko piedāvā Ieslodzījuma vietu pārvalde?

  • Apmācības;
  • veselības un dzīvības apdrošināšanu;
  • apmaksātus ceļa izdevumus;
  • ēdināšanas izmaksas vienreiz dienā (brīvprātīgā darba veikšanas dienā);
  • naktsmājas izmaksas, ja ir nepieciešams, veicot brīvprātīgo darbu, nakšņot ārpus savas dzīvesvietas;
  • supervīzijas;
  • konferenci brīvprātīgajiem;
  • rekomendācijas vēstuli, kas noder tālākajā profesionālajā darbībā.

Kā kļūt par brīvprātīgo?

Lai kļūtu par brīvprātīgo, ir jābūt vēlmei un gatavībai snieg atbalstu likumpārkāpējam, jābūt pilngadīgam, ar augstu atbildības sajūtu, ar labu laika plānošanas prasmi, un jāprot valsts valoda.

Ja Tevi šis aicinājums ir uzrunājis, tad aizpildi pieteikumu ievp.gov.lv mājaslapā, sadaļā “Brīvprātīgais darbs” (https://www.ievp.gov.lv/lv/brivpratigais-darbs) un ar Tevi sazināsies Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvis vai līdzgaitniecības gadījumā – kolēģis no Valsts probācijas dienesta. Tev būs iespēja piedalīties apmācībās, parakstīt brīvprātīgā darba līgumu un dot savu pienesumu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto resocializācijas veicināšanā!

Noskaties video par brīvprātīgajiem:

https://www.youtube.com/watch?v=Tk1oOgn1shI

Īpaša balva no Tieslietu ministrijas brīvprātīgajiem “Cilvēks – cilvēkam”:

https://www.youtube.com/watch?v=kua0UZlKCaI&t=6s

Paskaidrots resocializācijas process ieslodzījuma vietās:

https://www.youtube.com/watch?v=k86OI6uZfCA

Vairāk informācijas – Lāsma Kokoreviča, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” Brīvā laika un postpenitenciārā atbalsta bloka koordinatore

Tālrunis: 29 221 222

E-pasts: lasma.kokorevica@ievp.gov.lv