Informācija presei Jaunumi
piemiņas vita

Šī gada 27. jūnijā aprit 80 gadi kopš traģiskajiem notikumiem, kad 1941. gadā no 27. līdz 29. jūnijam Rīgas Centrālcietuma 4. korpusa pagalmā pēc PSRS okupācijas valdības rīkojuma tika prettiesiski, bez tiesas sprieduma, nošauti un aprakti 99 Latvijas iedzīvotāji.

Latvijā padomju okupācijas pirmā gada jeb “Baigā gada” laikā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1941. gada 1. jūlijam komunistiskā režīma represīvā iestāde — čeka — arestēja vismaz 3745 Latvijas pilsoņus, bet nogalināja — 400. Arestēto civiliedzīvotāju beztiesas nošaušana Rīgas Centrālcietumā bija viens no pēdējiem komunistiskā režīma noziegumiem 1941. gadā.

Noziegums sāka atklāties pēc padomju varas bēgšanas — 1. jūlijā, kad Rīgu pārņēma vācu karaspēks. Vēl mūsdienās daudzās ģimenēs ir saglabājušies nostāsti par vecvecākiem vai vecvecāku vecākiem, kas gājuši uz Rīgas Centrālcietumu meklēt pazudušos tuviniekus.

Atrokot bedres tika atrasti 98 nošauti vīrieši (vienu atrada vēlāk), no kuriem drīz atpazina 69. Šī informācija tā arī palika, nepapildināta līdz mūsdienām. Jaunākās izpētes gaitā vēsturniecei Inesei Dreimanei bija izdevies iegūt biogrāfiskas ziņas par lielāko daļu no bojāgājušajiem. Nogalināto vidū bija 79 latvieši, 7 krievi, 6 ebreji, 4 vācieši, 1 polis un 1 norvēģis. Vienā gadījumā tautība nebija nosakāma neprecīzi uzrakstīta vārda un uzvārda dēļ.

Vācu okupācijas vara šo čekas noziegumu izmantoja savos — antisemītiskas propagandas — nolūkos. Savukārt otrās komunistu okupācijas (1944/1945–1990) periodā šo notikumu nedrīkstēja pieminēt. Rezultātā slepkavības kļuva par statistiku, kuras traģismu gandrīz neviens vairs nesaskatīja.

Tikai 2014. gadā sākās padziļināta izpēte, lai noskaidrotu nogalināto vārdus, arestu iemeslus un slepkavību apstākļus. Balstoties uz vēsturnieces Ineses Dreimanes iegūto un apkopoto informāciju, 2016. gada 7. jūlijā Latvijas Okupācijas muzejs atklāja traģiskajiem notikumiem veltītu izstādi “Pēc mums vēl ilgi zeme skums”.

Savukārt, 2019. gada 3. jūlijā Rīgas Centrālcietumā pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Rīgas Centrālcietuma personāla iniciatīvas, sadarbībā ar mecenātu Juri Petričeku un Latvijas Okupācijas muzeju, tika izveidota piemiņas vieta. Tajā uzstādītās piemiņas zīmes autors ir tēlnieks Ivars Feldbergs. Šī piemiņas zīme ir veltījums komunistiskā terora upuru piemiņai un pēdējā goda atdošana Rīgas Centrālcietumā bojā gājušajiem cilvēkiem.

 

RĪGAS CENTRĀLCIETUMĀ 27.–29.06.1941. NOŠAUTO PERSONU SARAKSTS

1. Adamaitis Antons Jāzepa d. (1918). VEF instalācijas nodaļas elektromontiera palīgs. Arestēts  24.06.41. Iegūt vairāk informācijas pagaidām nav izdevies.

2. Aleksejevs Sergejs Anatolija d. (1898). Krievs. Jesena porcelāna fabrikas mehāniķis. Arestēts 23.06.41. Jesena fabrikā. Nogalināts 27.–29.06.41. ar tuvšāvienu sirds apvidū. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem. Apbedīts Rīgas Pokrova pareizticīgo kapos 06.07.41.

3. Balodis Vilis–Rūdolfs Jāņa d. (1921). Rīgas Valsts tehnikuma audzēknis. Nošauts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami. Iespējams, netika identificēts.

4. Baltgalvis Jānis Jāņa d. Arestēts 27.06.41. Iegūt vairāk informācijas pagaidām nav izdevies.

5. Bartenverfers Aleksandrs Alekseja d. (1913). Krievs. Iespiedējs E. Plātes spiestuvē. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās dienas laikā.

6. Baukšķis Kārlis Franča d. (1909). Rīgas apr. Salas pag. pamatskolas skolotājs. Arestēts 24.06.41. Bija čekā līdz 27.06.41., un tad pārvietots uz RCC.Nogalināts naktī uz 28.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Identificēts vēlāk.

7. Bergmanis Jānis Andreja d. (1887). Aviācijas pulka darbnīcu mehāniķis. Arestēts 26.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

8. Bērziņš–Nāve Hugo Jāņa d. (1904). Tirdzniecības aģents. Arestēts pēc 22.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts.

9. Blankenburgs Artūrs Jāņa d. (1881). Dzelzceļu virsvaldes inženieris. Nošauts 27.–29.07.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

10. Bobrovs Konstantīns Vasilija d. (1905). Krievs. Fabrikas „Kvadrāts” inženieris. Arestēts darba vietā ~24.–26.06.41. Nogalināts 27.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts nākamās diennakts laikā.

11. Braše Voldemārs–Žanis Krišjāņa d. (1906). Zemgales divīzijas štāba virsleitnants. Sagūstīts Iecavas pag. „Gulbju” māju tuvumā 18.06.41. Iespējams, mēģināja izdarīt pašnāvību, divas reizes ievainojot sevi sirds apvidū. Ievietots RCC slimnīcā. Nošauts 5. korpusa pagrabā 28.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Identificēšanas datums nav zināms.

12. Bruks Erhards–Valfrīds Reiņa d. (1910). Prečzinis Krāsns podiņu fabrikas bāzē. Nogalināts 28.06.41. ar šāvienu pakausī. ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

13. Bruks Oļģerts–Gerhards Reiņa d. (1908). Skaņu plašu kantora grāmatvedis. Nogalināts 28.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā.

14. Brunenaus Fricis Oto d. (1903). Kokzāģētavas „Zunda” strādnieks. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

15. Bucis (Butse) Juris Miķeļa d. (1902). Vācietis. Rīgas Kuģu būvju un remonta fabrikas remontatslēdznieks. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Uzpampušas lūpas un izkustināti priekšzobi. Zilumi ar zemādas asinsizplūdumiem uz kreisās rokas apakšdelma, kas radušies, sitot ar neasu, cietu priekšmetu. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts.

16. Burneiko Kazimirs Amerikas–Jāzepa d. (1910). Masieris. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem. Apbedīts Sv. Miķeļa kapos ~06.07.41.

17. Buters Muness Ivana d. Vārds un/vai uzvārds dokumentos ierakstīti kļūdaini, un tādēļ citas ziņas iegūt nebija iespējams.

18. Ceplis Arvīds–Aleksandrs Ādolfa d. (1920). Juglas ādu fabrikas sargs. Nogalināts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

19. Ciršs Ādolfs Mārtiņa d. (1887). Rīgas Aviācijas pulka mehāniķis. Arestēts darbavietā 26.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

20. Cīrulis Kārlis Jura d. (1892). Rīgas 6. papildu skolas pārzinis. Lutriņu pag. „Vārpu” māju īpašnieks. Arestēts Lutriņos 23.–24.06.41. un aizvests uz Rīgu. Nogalināts 27.–29.06.41. ar diviem šāvieniem: kreisajos deniņos un kreisā paura kaula apvidū. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts.

21. Čaguss Mihails–Kārlis Eduarda d. (1913). Aviācijas pulka mehāniķis. Arestēts darbavietā 26.06.41. Nogalināts 28.06.41. ar šāvienu pakauša augstākajā punktā. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

22. Čuibe Arnolds Jāņa d. (1879). Skolu departamenta vicedirektors. Arestēts dzīvoklī, iespējams, 24.06.41., atbrīvots un atkārtoti arestēts 25.06.41. Nogalināts 27.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā. Apbedīts Meža kapos 05.07.41.

23. Čuibe Arnolds–Nikolajs Arnolda d. (1908). Izglītības ministrijas būvniecības biroja arhitekts. Arestēts dzīvoklī, iespējams, 24.06.41., atbrīvots un atkārtoti arestēts 25.06.41. Nogalināts 27.06.41. ar šāvienu pakausī. Zemādas asinsizplūdumi sejas kreisajā pusē, kas varēja rasties, spēcīgi sitot ar cietu, neasu priekšmetu. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā. Apbedīts Meža kapos 05.07.41.

24. Dannenbergs Nikolajs Kārļa d. (1900). Virpotājs. Nogalināts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

25. Dauksts Aloizs Viktora d. (1920). Desu fabrikas „Jūlijs Bite” strādnieks. Nogalināts 27.–29.06.41.: šāviens galvā, pieliekot ieroci pie pieres. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

26. Dolgovs Pjotrs Jevstratija d. (1905) Kuzņecova porcelāna fabrikas darbinieks. Arestēts 23.06.41. Jesena fabrikā. Nogalināts 27.06.41.: sadragāts galvaskauss, sitot ar cietu, trulu priekšmetu. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem. Apbedīts Rīgas Sv. Ivana pareizticīgo kapos.

27. Dzirago Tomass Franča d. Polis. Iespējams Polijas pilsonis. Iegūt vairāk informācijas pagaidām nav izdevies.

28. Džeriņš Antons Andreja d. (1907). Rīgas ostas mehāniķis. Arestēts 23.06.41. Sajuka prātā čekā. Nošauts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

29. Feldhūns Hiršs Ābela d. (1920). Ebrejs. Zobu tehniķis. Nogalināts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami. Iespējams, netika identificēts.

30. Flamings Ādolfs–Mārtiņš Rūdolfa d. (1914), Vācietis. Rīgas Kuģu būvju un remonta fabrikas atslēdznieks. Arestēts 26.06.41. vai 27.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

31. Fogelmanis Nikolajs Jēkaba d. (1885). Atvaļināts Latvijas armijas pulkvedis. Arestēts 23.06.41. Nogalināts 27.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

32. Freidenfelds Krišjānis Reinholda d. (1876). Rīgas K. Valdemāra jūrskolas (tobrīd — Jūrniecības tehnikuma) skolotājs. Arestēts 23.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

33. Frišenfelds Pēteris Mārtiņa d. (1869). Namīpašnieks (īpašums nacionalizēts 31.10.40.). Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvieniem vēdera dobumā un pierē. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem. Apbedīts Meža kapos 08.07.41.

34. Gāzējs Arnolds Kārļa d. Iegūt vairāk informācijas pagaidām nav izdevies.

35. Gībelhauzens (Giebelhausen) Stēns–Frīss Frederika d. (1879). Norvēģis. Nodarbojās ar sudrablapsu audzēšanu. Arestēts uz ielas 24.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

36. Goldmanis Benjamiņš Hirša d. (1884). Ebrejs. Arestēts 25.06.41. Iegūt vairāk informācijas pagaidām nav izdevies.

37. Graudiņš Alfonss–Reinhards Mārtiņa d. (1914). Strādāja A/S „Sēklu eksports”. Arestēts 24.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

38. Graudiņš Mārtiņš–Reinholds Mārča d. (1883). Atvaļināts Latvijas armijas kara ierēdnis. Arestēts 24.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

39. Grāvītis Oskars–Vilhelms Jura d. (1903). Sērkociņu fabrikas „Vulkāns” šoferis. Nogalināts naktī uz 29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc kabatā atrastās zīmītes.

40. Grīnšteins Guno Jakoba d. (1889). Ebrejs. Rumānijas pilsonis. Iegūt vairāk informācijas pagaidām nav izdevies.

41. Gutkevičs Jāzeps Mārtiņa d. (1912). Karavīrs. Domājams, arestēts, būdams kara dienestā. Iegūt vairāk informācijas pagaidām nav izdevies.

42. Heniņš Oskars Oskara d. (1904). Nogalināts 28.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts.

43. Henohs (Genohs) Eduards Ābrama d. (1887). Ebrejs. Vācijas pilsonis. Iegūt vairāk informācijas pagaidām nav izdevies.

44. Herlings Johans Kārļa d. (1904). Gleznotājs. Strādāja Kuzņecova fabrikā. Arestēts 23.06.41. Jesena fabrikā Nošauts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami. Domājams, identificēts tuvāko dienu laikā. Apbedīts Torņakalna pareizticīgo kapos līdz 09.07.41.

45. Hurvičs (Gurvičs) Filips–Feibušs Josefa d. (1889). Ebrejs. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

46. Indricāns Daniels Kazimira d. (1900). A/S „Vairogs” kalējs. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

47. Iševskis Dmitrijs Aleksandra d. (1894). Krievs. Žurnālists. Nogalināts 28.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

48. Jakobsons Augusts. Iegūt vairāk informācijas pagaidām nav izdevies.

49. Jandāls Haralds Arnolda d. (1915). Gleznotājs. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

50. Jansons Edgars–Roberts Aleksandra d. (1906). Fabrikas „Kvadrāts” inženieris–ķīmiķis. Arestēts darbavietā 26.06.41. Nogalināts 27.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts.

51. Kagans Jozefs Ābrama d. (1894). Ebrejs. Arestēts 23.06.41. Jesena fabrikā. Nošauts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami. Iespējams, vispār netika identificēts.

52. Kalnbirze Jānis Jāņa d. (1913). LU students. Arestēts ap 27.06.41. Nošauts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

53. Kalnpurs Augusts–Gotfrīds Andreja d. (1910). Slokas jūrmalas zvejnieku sabiedrības galvenais grāmatvedis. Arestēts 22.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā.

54. Kauliņš (Caulien) Roberts–Reinholds Bernharda d. (1911). Vācietis. Fabrikas „Vairogs” atlējumu tīrītājs. Nogalināts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā.

55. Kazaks Paulis–Vilhelms Teodora d. (1922). Telegrāfists Rīgas 5. kilometra dzelzceļa postenī. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

56. Kēdens Rihards Jāņa d. (1897). Līgatnes papīru fabrikas grāmatvedis. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Jādomā, identificēts tuvāko nedēļu laikā.

57. Krauja Rihards Dāvida d. (1896). Rīgas 14. iecirkņa tautas tiesas tiesu izpildītājs. Arestēts 25.06.41. kopā ar dēlu Valdi (1926). Nogalināts 28.06.41. ar šāvieniem krūtīs un kreisajā acī. Vēl dzīvam esot, sašķaidīts apakšžoklis, sitot ar cietu, trulu priekšmetu. Izsista lielākā daļa zobu. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā.

58. Krišmanis Jānis Eduarda d. (1916). Valsts Elektrotehniskās fabrikas (VEF) lakotājs. Arestēts 24.06.41. Nošauts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

59. Krumbergs Augusts–Reinholds Roberta d. (1892). Iegūt vairāk informācijas pagaidām nav izdevies.

60. Krūze Eduards Kārļa d. (1891). Rīgas Maskavas rajjona 2. iecirkņa tautas izmeklētāja v.i. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausi. Sašķaidīts kreisās acs ābols un mīkstie audi, saplosīti acs apvidus kauli. Zilumi un zemādas asinsizplūdumi labajos sānos un kreisās rokas apakšstilbā, kas radušies, sitot ar cietu, neasu priekšmetu. Ekshumēts 04.07.41.

61. Kuks Jānis–Johans Anša d. (1914). LU Ķīmijas fakultātes students.  no 1940. g. Latvijas armijas karavīrs. Skautu 104. vienības pulciņa vadītājs. Arestēts 24.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

62. Kuzņecovs Matvejs Nikolaja d. (1894). Krievs. Rīgas porcelāna fabrikas ķīmiķis. Arestēts 23.06.41. Jesena fabrikā. Nogalināts 27.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem. Apbedīts Rīgas Sv. Ivana pareizticīgo kapos 04.07.41.

63. Lēvens Ēvalds Jēkaba d. (1903). Tramvaja konduktors. Arestēts 24.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Jādomā, identificēts tuvākās diennakts laikā.

64. Lubānietis Lucijans Antona d. (1911). Pienotavas vadītājs Kuldīgā. Arestēts Kuldīgā. Iegūt vairāk informācijas pagaidām nav izdevies.

65. Lucavs Herberts Gotlība d. (1919). Virpotājs degvielas fabrikā. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvieniem pakausī un vēderā. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā.

66. Lūkins Miervaldis–Pēteris–Jūsmiņš Jāņa d. (1894). Latvijas armijas pulkvedis un prezidenta adjutants. Arestēts 25.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī, pieliekot ieroci klāt pie galvas. Uz abām rokām un galvas ādā plaši izkaisīti zilumi un zemādas asinsizplūdumi, kas radušies, sitot ar cietu, neasu priekšmetu. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

67. Lūsis Pauls Jāņa d. (1888). Jesena porcelāna fabrikas saimniecības vadītājs. Arestēts 23.06.41. Jesena fabrikā. Nošauts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

68. Matrosovs Ivans Pāvela d. (1900). Krievs. Gadījuma darbu strādnieks. Domājams, bija ar nelielu garīgo atpalicību. Nogalināts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami. Iespējams, netika identificēts.

69. Mednis Arvīds Jēkaba d. (1899). A/S „Dzirnavnieks” šoferis–mehāniķis. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

70. Millers Ēriks–Raimonds Roberta d. (1916). Uzņēmuma „Degviela” elektromontieris. Nošauts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

71. Muižulis Augusts Jēkaba d. (1893). Slokas zvejnieku sabiedrības kasieris. Arestēts 24.06.41. Nogalināts 29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc kabatā atrastās zīmītes ar vārdu.

72. Neibergs Indriķis Jāņa d. (1893). Rīgas 1. rajona namu pārvaldnieks. Arestēts naktī uz 25.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā.

73. Patmalnieks Vilhelms Ādama d. (1910). Konservatorijas dziedāšanas klases audzēknis un Nacionālās Operas korists. Nošauts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

74. Penka Oto–Magnuss Kārļa d. (1910). Lidotājs–novērotājs. Nogalināts 29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā.

75. Pīkans Vilis–Alfrēds Eduarda d. (1912). Vagonu fabrikas „Vairogs” nodaļas vadītājs. Nogalināts 27.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

76. Pollaks Rūdolfs Konstantīna d. (1892). Vācietis. Strādnieks. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts.

77. Puriņš Frīdrihs Jura d. (1893). Agrākais Robežapsardzes 3. Abrenes bataljona 1. rotas 2. sardzes priekšnieks. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts.

78. Reinics Nikolajs Georga d. (1900). Ārsts. Nogalināts 27.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Jādomā, identificēts tuvākās diennakts laikā. Apbedīts Lielajos kapos 06.07.41.

79. Reinis Alfrēds–Hermanis Emīla d. (1909). Vācietis. Uzņēmuma zņēmums „Parīzes Komūna” strādnieks. Arestēts 24.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts.

80. Rinks Eduards–Mārtiņš Eduarda d. (1905). Kr. Valdemāra jūrskolas militārās mācības skolotājs. Arestēts dzīvoklī 24.06.41., atbrīvots un atkārtoti arestēts 25.06.41. Nošauts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Identificēšanas datums nav zināms.

81. Roga Videvuts–Jānis–Modriņš Pētera d. (1903). Grāmatvedis J. Rozenberga maiznīcā.  Arestēts ~24.–26.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā.

82. Rozenbergs Artūrs–Ādolfs Anša d. (1912). Uzņēmuma „Degviela” metinātājs. Nogalināts 27.–29.06.41. ar diviem šāvieniem: sirds apvidū un pakausī. Sašķaidīts deguna skelets, sitot ar cietu, trulu priekšmetu. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā.

63. Rozenbergs Augusts Jāņa d. (1903). Ķeguma spēkstacijas strādnieks. Nogalināts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami. Iespējams, netika identificēts.

84. Rubulis Vladislavs Jāzepa d. (1901). Namu pārvaldnieks. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā.

85. Rūtenbergs Kārlis Mārtiņa d. (1904). Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts.

86. Samovičs Viktors Kaetana d. (1909). Pārdevējs. Arestēts 24.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

87. Stallītis Indriķis Kārļa d. (1889). Maizes ceptuves, veikala un divstāvu nama īpašnieks Siguldā. Arestēts Siguldā 22.06.41., un nākamās dienas rītā aizvests uz Rīgu. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu labajos deniņos. Šāviena ievainojums labās kājas potītē, cauršaujot potītes kaulu. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

88. Strautkalns Alfrēds–Ernests–Nikolajs Mārtiņa d. (1913). Arestēts 26.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pierē. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā.

89. Svārups Rūdolfs Jāņa d. (1909. Rīgas 4. policijas iecirkņa kārtībnieks. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

90. Širmanis Jānis Mārtiņa d. (1903). Saulkalnes dzelzceļa stacijas priekšnieks. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pieres labajā pusē. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts.

91. Šteinbergs Ādams Ernesta d. (1902). Piena un gaļas tresta vecākais grāmatvedis. Arestēts Kuldīgā 24.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā.

92. Timmermanis Alfrēds. Iegūt vairāk informācijas pagaidām nav izdevies.

93. Timmermanis Manfrēds (1892). Vecumnieku pag. Viestura pamatskolas pārzinis. Nogalināts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami.

94. Trubeks Nisons Movšas d. (1882). Ebrejs. Nošauts 27.–29.06.41. Ekshumēts 04.07.41., taču ekshumācijas numurs un nāves cēlonis nav noskaidrojami. Iespējams, netika identificēts.

95. Ūdris Eduards Augusta d. (1905). Zemnieks. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts Domājams, identificēts tuvākās diennakts laikā. Apbedīts Ropažu kapos.

96. Valdmanis Kārlis Paula d. (1907). Abrenes Izpildkomitejas šoferis–mehāniķis. Arestēts 24.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.

97. Valeskalns Voldemārs Pētera d. (1913) Šoferis. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem.]

98. Vistiņš Heinrihs Kārļa d. (1900). Elektromontieris aviācijas pulka darbnīcā. Arestēts darbavietā 26.06.41. Nogalināts 27.–29.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41. un identificēts pēc dokumentiem. Apglabāts Sarkandaugavas Kalna kapos.

99. Vīķelis Jūlijs Jēkaba d. (1887). Inčukalna virsmežniecības mežsargs. Nogalināts 27.06.41. ar šāvienu pakausī. Ekshumēts 04.07.41., taču tobrīd raksturots kā neatpazīts. Identificēts tuvākās diennakts laikā.