Informācija presei Jaunumi
satiksanas

Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka ar šī gada 1. jūliju ieslodzījuma vietās tiek atcelti vairāki ieslodzīto tiesību ierobežojumi, kuri tika noteikti saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un epidemioloģisko situāciju valstī, tai skaitā, arī noteiktie ierobežojumi attiecībā uz īslaicīgo un ilgstošo satikšanās nodrošināšanu ieslodzītajiem.

Ieslodzītajiem, proritāri, būs tiesības izmantot neizmantotās īslaicīgās un ilgstošās satikšanās ar radiniekiem un citām personām par laika periodu no 2020.gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem ieslodzītajiem, īslaicīgās un ilgstošās satikšanās ieslodzījuma vietās tiks organizētas rindas kārtībā, ņemot vērā datumu, kad iesniegts iesniegums par satikšanos.

Tāpat, lai efektīvi izmantotu pieejamo ieslodzījuma vietas infrastruktūru un lai veicinātu ātrāku neizmantoto satikšanās iespēju nodrošināšanu visiem ieslodzītajiem, ieslodzījuma vietu priekšniekiem, attiecībā uz šajā laika periodā neizmantotajām ilgstošajām satikšanām, tiek piešķirtas papildu tiesības atļaut notiesātajai personai summēt un izmantot vairākas ilgstošās satikšanās pēc kārtas.

Papildus iepriekš minētajam, norādāms, ka no 1. jūlija ieslodzījuma vietās esošajiem ieslodzītajiem varēs arī nodot pienesumus.