Informācija presei Jaunumi
velesanas

Šī gada 5. jūnijā pašvaldību vēlēšanas Latvijā norisinās visās pašvaldībās, izņemot Rīgu, jo pašvaldības domes ārkārtas vēlēšanas Rīgā notika 2020. gadā.

Līdz ar to, balsošana nenotiks ieslodzījuma vietās Rīgā - Iļģuciema cietumā un Rīgas Centrālcietumā.

Balsošanai ieslodzījuma vietās ir pieteikušies 11 ieslodzītie (Valmieras cietumā – 5; Daugavgrīvas cietumā – 4; Liepājas cietumā – 2), pārējos cietumos, kuros izvietoti apcietinātie, (Olaines cietumā, Jelgavas cietumā un Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem) neviens nav pieteicies.

Apcietināto personu balsošana tiek organizēta šo personu atrašanās vietā Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32. panta pirmajā daļā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā, kas noteic, ka balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu apgabala teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts.

Iepriekš minētajās ieslodzījuma vietās veikts sagatavošanās darbs aizklātām pašvaldības domes vēlēšanām. Ir noteiktas atbildīgās personas ar cietuma priekšnieka rīkojumu, kuras nodrošinās vēlēšanu procesa norisi, - komisijas priekšsēdētājs un locekļi.

Pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms vēlēšanu dienas nosaka, kura vēlēšanu iecirkņa komisija nodrošinās balsošanu ieslodzījuma vietā, un ziņo to ieslodzījuma vietas administrācijai.

No 17. maija ieslodzītie varēja pieteikties balsošanai ieslodzījuma vietā, ne vēlāk kā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas iesniedzot iesniegumu ieslodzījuma vietas administrācijai.

Savukārt administrācijas pilnvarota persona, izmantojot Vēlētāju reģistra datus, pārbauda, vai persona ir iekļauta Vēlētāju reģistrā attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā.

Tāpat administrācija nodrošina iespēju vēlētājiem ieslodzījuma vietā savlaicīgi iepazīties ar attiecīgās pašvaldības kandidātu sarakstiem, ziņām par deputātu kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām un informāciju par balsošanas kārtību.

Pašvaldību domes vēlēšanu likuma 32. panta astotā daļa noteic, ka aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, balsošana tiek organizēta šo personu atrašanās vietā šā panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts īpašā žurnālā, organizē balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību. Šo balsošanu ir tiesīgi uzraudzīt tam pilnvaroti novērotāji ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka atļauju, pamatojoties uz Pašvaldību domes vēlēšanu likuma 35. panta otro daļu.

 

Uz 31.05.2021. Latvijas ieslodzījuma vietās atrodas 815 apcietinātās personas, no tām lielākā daļa atrodas Rīgas ieslodzījuma vietās, proti, 611 apcietinātās personas.