Informācija presei Jaunumi
dators

Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) Eiropas Sociāla fonda projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un Valsts probācijas dienesta (VPD) darbinieki aizvadītās nedēļas nogalē – 22. un 23.maijā – tiešsaistē rīkoja kārtējās mācības līdzgaitniekiem par darbu ar notiesātajām personām ieslodzījumā un sabiedrībā.

Pirmajā apmācību dienā 16 brīvprātīgie tika iepazīstināti ar taisnīguma atjaunošanas filozofiju, ko īsteno IeVP un VPD. Abu iestāžu speciālisti sniedza viņiem praktiskus ieteikumus veiksmīgai sadarbībai ar aizbilstamo un konfliktu risināšanas veidiem. Ar savu pieredzi un padomiem dalījās arī jau pieredzējuši līdzgaitnieki.


Mācību otrajā dienā psihoterapeite Aija Lukstraupe vadīja lekciju par līdzatkarību un robežu noteikšanu.

Nākamās mācības līdzgaitniekiem ir plānotas šī gada 30. un 31.oktobrī.

 

Papildu informācija:

IeVP īstenotā projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” mērķis ir sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķa grupai, tai skaitā, attīstīt brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, sekmējot mērķa grupas integrāciju sabiedrībā un veicinot bijušo ieslodzīto iesaistīšanos darba tirgū.

Projektam plānotais finansējums ir 4 764 536 EUR, tai skaitā 4 049 855 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 714 681 EUR valsts budžeta finansējums.