Delegācijas vizīte

Ieslodzījuma vietu pārvalde uzņem viesus no Čehijas un Igaunijas un iepazīstina ar darbu pārvaldē un ieslodzījuma vietās Latvijā

No 9.-12.maijam Latviju apmeklēja Čehijas ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku delegācija, kura ieradās pieredzes apmaiņā un sadarbības veicināšanā. Vizītes laikā viesi apmeklēja Rīgas centrālcietumu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centru un centrālo biroju, kur tās priekšnieks pulkvežleitnants Dmitrijs Kaļins prezentēja Latvijas Ieslodzījuma vietu pārvaldei, sniedza informāciju par ieslodzījuma vietām Latvijā un galveno statistiku 2022.gadā par nodarbinātību, ieslodzīto un notiesāto statistiku un tendencēm, resocializācijas pasākumiem un to rezultātiem, kā arī plānotajiem attīstības virzieniem nākotnē. Tāpat delegācija tika iepazīstināta ar esošajām informācijas sistēmām pārvaldē, to iespējām un pielietojamību ieslodzījuma vietu darba organizēšanā un administrēšanā.

Vizītes ietvaros delegācija apmeklēja arī Olaines cietuma Atkarīgo centru un Iļģuciema sieviešu cietumu. Olaines centrā tās vadītāja Iveta Priedniece pastāstīja par centra darbību, īstenotajām atkarību mazināšanas programmām notiesātajām personām un ikdienas gaitām centrā, ko viesiem bija iespēja apskatīt arī pašiem.

11.maijā delegācijai pievienojās kolēģi no Igaunijas - Tallinas cietuma.

Igaunijas kolēģi ieradās Latvijā, lai uzzinātu vairāk par Olaines Atkarīgo centru, tā darbību, iespējām ieslodzītajiem un personāla darbu, jo šobrīd Igaunijā šādu centru plānots attīstīt un Latvijas pieredze var noderēt kā labs piemērs.

Iļģuciema sieviešu cietumā delegācijai bija iespēja iepazinās ar cietuma ikdienu un ieslodzīto iespējām pilnveidoties resocializācijas programmās, kā arī aplūkot telpas, kur ieslodzītajām ir iespēja mācīties – apgūt dažādus arodus, pusdienot, pavadīt brīvo laiku un nodoties sporta aktivitātēm. 

Delegācija

Viesi pateicās Latvijas kolēģiem par izrādīto viesmīlību un atsaucību.