Informācija presei Jaunumi
cietums

Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka sakarā ar Covid-19 infekcijas slimības izplatīšanās risku Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, ir izdots rīkojums izsludināt karantīnu no 2022.gada 15.februāra līdz 2022.gada 8.martam. Rīkojums ir saskaņots ar Veselības ministriju.

Rutīnas skrīninga testēšanas rezultātā Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem kopumā ir konstatēti 8 Covid-19 inficēšanās gadījumi ieslodzīto vidū.

Šobrīd sadarbībā ar ieslodzījuma vietu sistēmas medicīnas personālu tiek veikti nepieciešamie pasākumi, tai skaitā, ir nodrošināta inficējušos ieslodzīto izolēšana no pārējiem ieslodzītajiem un kontaktpersonu apzināšana.

Karantīnas pasākumu koordinācijai Ieslodzījuma vietu pārvaldē ir izveidota speciāla komisija.   

Covid-19 izplatības ierobežošanai uz karantīnas laiku Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, papildus jau noteiktajiem ierobežojumiem, ar rīkojumu ir noteikts:

1. pārtraukt valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvju un aizstāvju, zvērinātu notāru un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju juridiskās palīdzības saņemšanai tikšanos ar ieslodzītajiem klātienē, izņemot kriminālprocesuālo darbību ietvaros;

2. atļaut komersantu pārstāvjiem piegādāt preces un sniegt pakalpojumus tikai ieslodzījuma vietas pamatfunkciju nodrošināšanai;

3. atļaut turpināt remontdarbus tikai tiem komersantu pārstāvjiem, ar kuriem ir noslēgti līgumi;

4. pārtraukt visa veida izglītības programmu norisi klātienē;

5. pārtraukt ieslodzīto personu dokumentu izgatavošanu;

6. pārtraukt brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas darbību;

7. pārtraukt ieslodzīto pārvietošanu uz citu ieslodzījuma vietu, izņemot:

7.1. ieslodzīto pārvietošanu drošības apsvērumu dēļ;

7.2. uz Latvijas Cietumu slimnīcu Olaines cietumā un atpakaļ;

7.3. pēc tiesas nolēmuma stāšanās spēkā;

7.4. pēc drošības līdzekļa apcietinājums piemērošanas.

8. pārtraukt ieslodzīto pārvešanu uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas veselības aprūpes pakalpojumu (plānveida ārstu speciālistu konsultācijas, diagnostiskie izmeklējumi un stacionārā ārstēšana) saņemšanai (arī par ieslodzīto finanšu līdzekļiem), izņemot šādu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai:

8.1. akūto un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

8.2. onkoloģiskās, dzīvību glābjošas operācijas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas dēļ var iestāties invaliditāte;

8.3. veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar šādu slimību grupu ārstēšanu – onkoloģija, HIV/AIDS, tuberkuloze, psihiatrija, lipīgās ādas slimības un seksuāli transmisīvās slimības, traumatoloģija;

8.4. veselības aprūpes pakalpojumus ieslodzītajiem, kuriem pakalpojumu atlikšana var radīt invaliditātes risku vai veselības stāvokļa pasliktināšanos risku;

 9. pārtraukt ieslodzītajiem paredzēto pienesumu pieņemšanu;

10. par ieviestajiem karantīnas pasākumiem informēt tiesas, procesa virzītājus un citus sadarbības partnerus;

11. aizliegt ieslodzītajiem no rīta celšanās laika līdz naktsmieram atrasties noteiktā iecirknī ārpus vienības;

12. aizliegt ieslodzītajiem dienas kārtībā paredzētajā laikā patstāvīgi apmeklēt ieslodzījuma vietas Medicīnas daļu, veikalu, ēdnīcu un bibliotēku;

13. nodrošināt ne mazāk kā vienu stundu ilgu pastaigu svaigā gaisā, nodrošinot vienību (kameru) savstarpējo izolāciju;

14.  aizliegt notiesātajiem īslaicīgi atstāt ieslodzījuma vietas teritoriju, tai skaitā piešķirto pamudinājumu ietvaros;

15. organizēt regulāru:

15.1. ieslodzīto informēšanu par pieņemtajiem lēmumiem un tiesību ierobežojumiem saistībā ar izsludinātās karantīnas pasākumiem ieslodzījuma vietā;

15.2. personāla informēšanu par pieņemtajiem lēmumiem un ar dienesta vai darba organizāciju saistītām izmaiņām.