Informācija presei Jaunumi
skolas soma

Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Cēsu 2. vakara (maiņu) vidusskola jau vairākus gadus ir iesaistījusies projektā “Latvijas skolas soma”. Šī projekta ietvaros izglītojamie ir gan ieklausījušies klasiskajā un laikmetīgajā mūzikā, gan noskatījušies teātra izrādi, gan iepazinušies ar daudzām Latvijas kinematogrāfistu filmām.

Projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanas mērķis ir dot iespēju izglītojamajiem iepazīt Latviju kultūras un mākslas norisēs, sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu. Tāpat arī iepazīšanās ar dažādām Latvijas filmām stiprina jaunās paaudzes pilsoniskumu un valstiskās piederības apziņu.

2021./2022.g. mācību gadā Cēsu Audzināšanas iestādes nepilnagdīgajiem skolas skolniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunākajām Latvijas filmām – “Pilsēta pie upes” un “Bedre”.

D.Pūces veidotajā filmā “Bedre” daudzi no izglītojamajiem atpazina savas bērnības ainas, tas vairākos jauniešos raisīja skumjas pārdomas.

“Man ir žēl filmas galveno varoni, jo es viņu labi saprotu. Arī manā ģimenē tēvs un māte mēdz iedzert, un reizēm ir vērojamas tādas pašas situācijas kā filmā.” (Raivis, 9.klases skolnieks)

Īpašu interesi Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem skolniekos raisīja V.Kairiša filma “Pilsēta pie upes”, jo viens no izglītojamajiem ir filmējies masu skatos šajā filmā.

“Kad filmējos, domāju, ka būs viegli, taču nemaz nebija viegli, bet es izturēju. Visu dienu vajadzēja staigāt šurpu, turpu ar ļoti bēdīgu sejas izteiksmi. Es nenožēloju, ka filmējos, jo bija interesanti piedalīties šajā procesā un saprast, kā tiek veidotas filmas.” (Romāns, 11.klases skolnieks)

Izglītojamie noskatījās arī filmas “Homo novus” un “Oļegs”.

Skatoties filmas “Oļegs” un ‘’Bedre”, jaunieši varēja atpazīt šodienas Latvijas problēmas, salīdzināt savu dzīvi ar filmas varoņu likteņiem, viņi varēja mācīties empātiju, mācīties emocionālo inteliģenci, līdzjūtību, kas ļoti pietrūkusi viņu pašu līdzšinējās dzīvēs.

Savukārt filmas “Pilsēta pie upes” un “Homo novus” rosināja attīstīt vēsturisko izpratni, ka notikumi vēstures mācību grāmatās nav tikai sausi fakti, ka tie ir nesaraujami saistīti ar dzīviem cilvēkiem un viņu likteņiem.