Informācija presei Jaunumi
izsa

Papildus informējam, ka ar 2020. gada 16. novembra rīkojumu karantīna Jelgavas cietumā pagarināta līdz 2020. gada 27. novembrim.

 

Sakarā ar Covid-19 infekcijas slimības izplatīšanās draudiem Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece ģenerāle I.Spure izdeva rīkojumu izsludināt karantīnu Jelgavas cietumā no 2020. gada 4. novembra līdz 2020. gada 18. novembrim. Rīkojums ir saskaņots ar Veselības ministriju.

Karantīnas pasākumu koordinācijai Ieslodzījuma vietu pārvaldē ir izveidota speciāla komisija.

Covid-19 izplatības ierobežošanai (uz karantīnas laiku) Jelgavas cietumā, papildus jau noteiktajiem ierobežojumiem, ar rīkojumu ir noteikts:

* pārtraukt ieslodzīto īslaicīgās satikšanās;

* pārtraukt valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvju un aizstāvju, zvērinātu notāru un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju juridiskās palīdzības saņemšanai tikšanos ar ieslodzītajiem klātienē;

* pārtraukt resocializācijas programmu īstenošanu, tai skaitā Valsts probācijas dienesta īstenoto programmu īstenošanu;

* pārtraukt izglītības programmu īstenošanu;

* pārtraukt ieslodzīto nodarbināšanu pie komersanta, izņemot ieslodzījuma vietas veikalu;

* pārtraukt jebkurus kolektīvos brīvā laika, garīgās aprūpes, kultūras un sporta pasākumus ieslodzītajiem;

* pārtraukt ieslodzīto personu dokumentu izgatavošanu;

* pārtraukt ieslodzīto laulību reģistrāciju;

* pārtraukt brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas darbību;

* pārtraukt ieslodzīto pārvietošanu uz citu ieslodzījuma vietu, izņemot ieslodzīto pārvietošanu drošības apsvērumu dēļ un pārvietošanu uz Pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcu);

* pārtraukt ieslodzīto konvojēšanu uz tiesām un pēc procesa virzītāja pieprasījuma.

Savukārt notiesātajiem, kuri sodu izcieš slēgtā cietuma augstākajā un vidējā režīma pakāpē, ar rīkojumu ir aizliegts no rīta celšanās laika līdz naktsmieram atrasties noteiktā iecirknī ārpus kameras (vienības), kā arī aizliegts dienas kārtībā paredzētajā laikā patstāvīgi apmeklēt cietuma medicīnas daļu, veikalu, ēdnīcu un bibliotēku. Ieslodzītajiem ir jānodrošina ne mazāk kā vienu stundu ilga pastaiga svaigā gaisā, nodrošinot vienību savstarpējo izolāciju.

Tāpat Jelgavas cietumā ir jāturpina atbilstoši Slimības profilakses kontroles centra norādījumiem veikt ieslodzījuma vietas personāla un ieslodzīto testēšana.

Par pieņemtajiem lēmumiem un tiesību ierobežojumiem saistībā ar izsludinātās karantīnas pasākumiem ieslodzījuma vietā ir jāinformē ieslodzītie, savukārt, par pieņemtajiem lēmumiem un ar dienesta vai darba organizāciju saistītām izmaiņām ir jāinformē personāls.

Par ieviestajiem karantīnas pasākumiem Ieslodzījuma vietu pārvalde informēs arī tiesas, procesa virzītājus un citus sadarbības partnerus.