Brīvprātīgais darbs
BEZMAKSAS apmācības 27.-28. maijā. Pieteikšanās līdz 15. maijam

Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP) aicina kļūt par brīvprātīgo ieslodzījuma vietās, lai kopējiem spēkiem padarītu mūsu sabiedrību drošāku. Brīvprātīgais darba veicina uzticēšanos, saliedē sabiedrību, mazina vientulības un izstumtības risku, mazina recidīvu. Tāpat arī brīvprātīgais rāda sociāli atbildīgas uzvedības piemēru, popularizē veselīgu dzīvesveidu, humānistiskās vērtības un personības attīstību.

Brīvprātīgais var iesaistīties dažādas formas brīvprātīgajā darbā – veicinot izglītības un darba prasmju attīstīšanu, realizējot lietderīga brīvā laika pavadīšanu, sporta aktivitāšu organizēšanu un īstenošanu, atbalstot atkarību pārvarēšanā, ģimenes saišu stiprināšanā un sociālo jautājumu risināšanā. Brīvprātīgais darbs ir ļoti dažāds un tā izpausme ir paša brīvprātīgā iniciatīva un vēlēšanās piedāvāt savas zināšanas un pieredzi ieslodzītajiem – tās var būt lekcijas par dažādām tēmām, gan dažāda veida nodarbības – sporta nodarbības, mākslas nodarbības, valodu apguve, galda spēles un citas aktivitātes.

Kādi ir ieguvumi brīvprātīgajam?

Iegūtas jaunas zināšanas, pieredze un prasmes, personīgā izaugsme un attīstība.

Ko piedāvā Ieslodzījumu vietu pārvalde?

  • apmācības;
  • veselības un dzīvības apdrošināšanu;
  • apmaksātus ceļa izdevumus;
  • ēdināšanas izmaksas vienreiz dienā brīvprātīgā darba veikšanas dienā;
  • naktsmājas izmaksas, ja ir nepieciešams, veicot brīvprātīgo darbu, nakšņot ārpus savas dzīvesvietas;
  • supervīzijas;
  • konference brīvprātīgajiem;
  • rekomendācijas vēstuli, kas noder tālāka karjerā;

Kā kļūt par brīvprātīgo?

Lai kļūtu par brīvprātīgo ir jābūt vēlmei un gatavībai snieg atbalstu likumpārkāpējam, jābūt pilngadīgam, ar augstu atbildības sajūtu, labām laika plānošanas spējām un jāprot valsts valoda. Ja tas atbilst, tad aizpildi pieteikumu ievp.gov.lv sadaļā “Brīvprātīgais darbs” (https://www.ievp.gov.lv/lv/brivpratigais-darbs), ar Tevi sazināsies IeVP darbinieks, piedalies apmācībās, paraksti brīvprātīga darba līgums un kļūsti par brīvprātīgo ieslodzījuma vietās.

Noskaties video par brīvprātīgajiem: https://www.youtube.com/watch?v=Tk1oOgn1shI

Īpaša balva no Tieslietu ministrijas brīvprātīgajiem “Cilvēks – cilvēkam”: https://www.youtube.com/watch?v=kua0UZlKCaI&t=6s

Paskaidrots resocializācijas process ieslodzījuma vietās: https://www.youtube.com/watch?v=k86OI6uZfCA

Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbu: https://www.youtube.com/watch?v=JucIKp1yVxY

Dzīve pirms cietuma: https://www.youtube.com/watch?v=vQD5_g-OK84&t=3s

Dzīve cietumā: https://www.youtube.com/watch?v=GMHU1xnp1aM

Dzīve brīvībā: https://www.youtube.com/watch?v=Vcj1hU0nSH4

 

Papildu informāciju meklē Tieslietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta mājaslapās un sociālajos tīklos.