ierobezojumi

Covid-19 infekcijas straujas izplatības dēļ ieslodzījuma vietas ir būtiska riska zona, ņemot vērā ieslodzījuma vietu infrastruktūru un ieslodzījuma izpildes īpatnības. Tādējādi ir svarīgi nodrošināt stingrāku epidemioloģiskās drošības prasību ieviešanu ieslodzījuma vietās, lai ierobežotu infekcijas nokļūšanu ieslodzīto vidē, kurā tā izplatās daudz straujāk nekā sabiedrībā kopumā, kas savukārt var destabilizēt visas sabiedrības veselības aprūpi, ņemot vērā potenciāli lielo pacientu skaitu, kas varētu nokļūt ārstniecības iestādēs, kas jau šobrīd ir pārslogotas.

Līdz ar to, ņemot vērā pastāvošos epidemioloģiskās drošības draudus valstī, kā arī pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 38.panta pirmo un trešo daļu, ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīkojumu visās ieslodzījuma vietās noteikts

no 2021.gada 20.oktobra līdz 15.novembrim (pagarinātas līdz 31.decembrim!):

 • pārtraukt ieslodzīto īslaicīgās un ilglaicīgās satikšanās ar radiniekiem un citām personām;
 • pārtraukt ieslodzītajiem paredzēto pienesumu pieņemšanu;
 • pārtraukt ieslodzīto laulību reģistrāciju;
 • pārtraukt ģimenes dienu organizēšanu;
 • aizliegt ieslodzītajiem, izņemot notiesātos, kuri sodu izcieš ieslodzījuma vietu atklātā cietuma nodaļās, īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju, tai skaitā piešķirto pamudinājumu ietvaros;
 • aizliegt notiesātajam, kas sodu izcieš ieslodzījuma vietas atklātā cietuma nodaļā, uzņemt pie sevis viesus;
   
 • pārtraukt visu resocializācijas programmu norisi, tajā skaitā Valsts probācijas dienesta amatpersonu ieslodzījuma vietās īstenoto programmu norisi;
 • pārtraukt jebkuru kolektīvo brīvā laika, garīgās aprūpes, kultūras un sporta pasākumu norisi ieslodzītajiem;
 • atcelt brīvā laika un garīgās aprūpes pasākumus ieslodzītajiem, kuros iesaistītas trešās personas.
   
 • nodrošināt ieslodzīto psiholoģiskās aprūpes pasākumu, sociālo problēmu risināšanu un citu resocializācijas pasākumu veikšanu individuālā formā, ja šo pasākumu īstenošana nerada tiešus draudus ieslodzījuma vietas amatpersonas vai darbinieka veselībai;
 • nodrošināt notiesātajiem, kas sodu izcieš ieslodzījuma vietas atklātā cietuma nodaļā, iespēju iepirkties komersanta izveidotajā pastāvīgajā tirdzniecības vietā brīvības atņemšanas iestādes teritorijā;
 • informēt procesa virzītājus par ieslodzītajiem, kuriem noteikta karantīna;
 • starpinstitūciju sanāksmes, kā arī brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas darbību organizēt videokonferences režīmā;
 • organizēt nodarbināto un ieslodzīto personu regulāru informēšanu par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu un ar to saistītām izmaiņām.

 

Papildu informācija par vakcinācijas aptveri attiecībā uz IeVP nodarbinātajiem un ieslodzītajiem:

https://www.ievp.gov.lv/lv/jaunums/aktualie-dati-par-vakcinacijas-aptveri-attieciba-uz-ievp-nodarbinatajiem-un-ieslodzitajiem

 

Ksenija Vītola
Ieslodzījuma vietu pārvaldes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67290261, 28304809
E-pasts: Ksenija.Vitola@ievp.gov.lv