vakcinacija

Informējam, ka uz 13.11.2021. Ieslodzījuma vietu pārvaldē strādā 2122 nodarbinātie, no tiem 2065 ir vakcinēti vai ar spēkā esošu pārslimošanas sertifikātu vai ir uzsākuši vakcināciju.

Vakcinēti vai ar pārslimošanas sertifikātu ir 97,3% nodarbināto, bet 2,7% nodarbināto nav ieguvuši vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un nav uzsākuši vakcināciju.

Līdz šodienai 3 nodarbinātie ir atvaļinājušies sakarā ar prasību no 15.11.2021. pienākumu pildīšanai uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Uz šodienu nodarbināto vidū vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu nav ieguvušas un vakcināciju nav uzsākušas:

  • 3 personas Centrālajā aparātā;
  • 2 personas Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem;
  • 11 personas Daugavgrīvas cietumā;
  • 5 personas Iļģuciema cietumā;
  • 0 personas Jelgavas cietumā;
  • 9 personas Jēkabpils cietumā;
  • 2 personas Liepājas cietumā;
  • 7 personas Olaines cietumā;
  • 12 personas Rīgas Centrālcietumā;
  • 6 personas Valmieras cietumā.

Kopā – 57 personas.

Attiecīgi tajās jomās, kurās ieslodzījuma vietās ir visvairāk nodarbināto, ir arī lielākais nevakcinējušos skaits, proti, uzraudzībā, resocializācijā un apsardzē. Darba un dienesta organizācijas jautājumi ir apzināti un atrisināti.

Ņemot vērā grozījumus Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” par darba pienākumu veikšanu no 2021. gada 15. novembra, ja darbiniekam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts - prasību nepiemēro darbiniekiem, kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021.gada 15. novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūst ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15.decembrim. Līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai, darbinieks var turpināt pildīt savus darba (amata, dienesta) pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” redakciju, kas stāsies spēkā 2022.gada 12.janvārī (24.un 25.punkts):
Valsts un pašvaldības institūcijas (tai skaitā kapitālsabiedrības) darbinieks (amatpersona) darba (amata, dienesta) pienākumus neatkarīgi no to veikšanas vietas var veikt, ja tam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Darba devējs nepielaiž minēto personu pie darba (amata, dienesta) pienākumu veikšanas, ja tā nav uzrādījusi vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.