Ieslodzījuma vietu pārvalde piedāvā atsavināšanai, pārdodot par brīvu cenu, tās īpašumā esošo valsts dzīvo kustamo mantu – dienestam nederīgu suni.

Šķirne, vārds, reģistra Nr.

Dzimšanas datums

Dzimums

Brīvā cena (EUR) (bez PVN)

Atrašanās vieta

Piezīmes

Beļģu aitu suns "Moris", Nr. 967000009198436

18.04.2012

suns

0,01

Ķieģeļu ielā 14, Jēkabpilī

Multipla lumbālā reģiona nervu disfunkcija

Par suņa apskati zvanīt 26740957 (Aleksandrs Marjonovs).

Pieteikumu ar norādi "Pieteikums dzīvās kustamās mantas atsavināšanai" jāiesniedz Ieslodzījuma vietu pārvaldē, Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009 personīgi vai nosūtot pa pastu, vai uz e-pasta adresi: pasts@ievp.gov.lv (Pieteikuma paraugs pielikumā).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš –2023. gada 15. septembris (nosūtot pieteikumu ar pasta starpniecību, norādītajā termiņā neietilpst pasta sūtījumu piegādes termiņš, kas noteikts Paziņošanas likumā).

Kontaktpersona:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas vecākā speciāliste Jeļena Poļnaja e-pasts: jelena.polnaja@ievp.gov.lv.