1.maijs

Par grozījumu izdarīšanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka 2022. gada  1.novembra rīkojumā Nr. N-1-2022-17517.

Izmaiņas summētā dienesta pienākumu izpildes laika un summētā darba laika organizācijā 2023. gadā, kas stāsies spēkā 2023. gada 1.maijā

Uzklausot un ņemot vērā Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienību darbinieku  ieteikumus un vēlmes,  ar mērķi optimizēt Pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, kurām noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks dienesta organizāciju, tiek veiktas izmaiņas Pārvaldes priekšnieka 2022. gada 1. novembra rīkojumā ''Par summētā dienesta pienākumu izpildes laika un summētā darba laika organizāciju 2023. gadā'', kas ietver šādus grozījumus:

  • Turpmāk dežūrmaiņas sākums ir no plkst. 7:30 līdz plkst. 9:00, ko nosaka individuālajā grafikā;
  • dienas dežūrmaiņas sākums ir no plkst. 8:30 līdz plkst. 21:00, ko nosaka individuālajā grafikā.