elieta

Šī gada 23.novembrī Ieslodzījuma vietu pārvaldē tiešsaistes platformā norisinājās personāla apmācības darbam ar Ieslodzīto informācijas sistēmu, kas izstrādāta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana” ietvaros.

Apmācības tika organizētas Ieslodzīto informācijas sistēmas administratoriem un lietotājiem par dokumentu plūsmu veidošanu, lietotāju tiesību veidošanas principiem, ar E-lietu saistīto dokumentu aprites procesiem, kā arī sistēmas lietotāju ikdienas darba procesiem.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Stratēģijas daļas priekšniece Lāsma Kauliņa: “Esam uzsākuši personāla apmācības darbam ar jauno Ieslodzīto informācijas sistēmu, lai nodrošinātu pakāpenisku E-lietas ieviešanu nolēmuma izpildes procesa veikšanā, kā arī veicinātu amatpersonu izpratni par darbu ar ieslodzītā digitālo lietu. E-lietas platforma tiks izmantota datu apmaiņai starp Ieslodzīto informācijas sistēmu, tiesu, prokuratūras un Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmām. Tādējādi tiks īstenota elektroniski radītu datu un dokumentu efektīva apmaiņa E-lietas platformā starp kriminālprocesā iesaistītām iestādēm.”
 

Papildu informācija:

E-lieta ir viena no digitālās transformācijas iniciatīvām, kura vairākos posmos paredz pakāpenisku pāreju uz elektronisku izmeklēšanas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesu.

Saeimas pieņemtie grozījumi Kriminālprocesa likumā, Civilprocesa likumā un Administratīvā procesa likumā stāsies spēkā 2021. gada 1. decembrī un regulēs digitālas lietas jeb E-lietas veidošanas principus. No 2021. gada 1. decembra tiesu procesos pakāpeniski tiks ieviestas digitālas lietas - gan civilprocesā, gan administratīvajā procesā, gan kriminālprocesā. Tāpat no 2021. gada 1. decembra tiks nodrošināta informācijas apmaiņa elektroniskā vidē starp tiesām, prokuratūru, nolēmumu izpildes iestādēm, procesa dalībniekiem un citām ar tiesvedību saistītu iestāžu informācijas sistēmām.