Apbalvojums

12.maijā, svinīgā pasākumā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, tika pasniegtas 2023.gada tieslietu sistēmas augstākie apbalvojumi -  Goda zīmes 42 tieslietu sistēmas kvalificētiem speciālistiem, ekspertiem,  darbiniekiem, kā arī cilvēkiem, kuri ar savu darbu, pilsonisko aktivitāti snieguši būtisku ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.  

Goda zīmes saņēma arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu darbinieces:

Iļģuciema cietuma kapelāne RUDĪTE LOSĀNE saņem II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā.
Jelgavas cietuma sociālā darbiniece ĒVIJA TEILĀNE saņem III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā.

Goda raksti

Apsveicam un lepojamies!