koks
logo esf

Šī gada 8. novembrī notika starpresoru diskusija, kurā, piedaloties pārstāvjiem no Tieslietu ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Centrālā aparāta, ieslodzījuma vietām un ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”, tika apspriesti jautājumi, kā turpmāk, efektīvi sadarbojoties, veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto iesaisti darba tirgū.

Jau patlaban ar ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” atbalstu šajā virzienā ir virkne būtisku aizsākumu: Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki nodrošina ieslodzītajiem karjeras konsultācijas gan pirms iesaistes profesionālās izglītības programmās, gan pirms atbrīvošanās no ieslodzījuma. Līdz ar to profesionālās izglītības programmās ieslodzījuma vietās tiek iesaistīti izglītojamie, kuriem tās ir piemērotākas pēc interesēm un spējām. Savukārt laika posmā pirms atbrīvošanas sniegtās konsultācijas palīdz ieslodzītajam sagatavoties jau tieši darba meklējumiem un iesaistei darba tirgū.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbība ir veiksmīgi ļāvusi pārvarēt arī Covid pandēmijas sekas, pārejot uz tiešsaistes konsultāciju modeli, kas ir izrādījies ne mazāk efektīvs kā klātienes konsultācijas. Iesāktās sadarbības turpinājumam būtu jāveido ilgtspējīgas sadarbības modelis – no pašreizējā sadarbības līguma ar ESF projektu virzoties uz starpresoru vienošanos par pastāvīgu sadarbību. Tās ietvaros varētu turpināt gan līdzšinējās darbības, gan uzsākt vēl citas – piemēram, ieslodzīto piedalīšanās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajās darba devēju prezentācijas.

 

Papildu informācija: Kopš 2016. gada Ieslodzījuma vietu pārvalde, īsteno ESF līdzfinansētu projektu "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū". Kopējais projekta budžets ir 4 486 638 Eiro no tiem 85 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, un 15 % līdzfinansē valsts. Projekta partneris ir Valsts probācijas dienests un Nodarbinātības valsts aģentūra. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī, izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķa grupai, tai skaitā, attīstot brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, sekmēt mērķa grupas integrāciju sabiedrībā un veicināt bijušo ieslodzīto iesaistīšanos darba tirgū.  

Informāciju sagatavoja: Arita Pečaka Tieslietu ministrijas Projektu departamenta Eiropas Savienības fondu nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos Tālrunis: 67036837 E-pasts: Arita.Pecaka@tm.gov.lv