karantina

Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka sakarā ar Covid-19 infekcijas slimības izplatīšanās risku Iļģuciema cietumā, ir izdots rīkojums izsludināt karantīnu no 2022. gada 22.februāra līdz 11.martam. Rīkojums ir saskaņots ar Veselības ministriju.

Rutīnas skrīninga testēšanas rezultātā Iļģuciema cietumā konstatēti 9 Covid-19 inficēšanās gadījumi ieslodzīto vidū.

Šobrīd sadarbībā ar ieslodzījuma vietu sistēmas medicīnas personālu testēšana tiek turpināta, tiek veikti nepieciešamie pasākumi, tai skaitā, ir nodrošināta inficējušos ieslodzīto izolēšana no pārējiem ieslodzītajiem un kontaktpersonu apzināšana.

Karantīnas pasākumu koordinācijai Ieslodzījuma vietu pārvaldē ir izveidota speciāla komisija.    

Covid-19 izplatības ierobežošanai uz karantīnas laiku Iļģuciema cietumā, papildus jau noteiktajiem ierobežojumiem, ar rīkojumu ir noteikts:

1. pārtraukt valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvju un aizstāvju, zvērinātu notāru un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju juridiskās palīdzības saņemšanai tikšanos ar ieslodzītajiem klātienē;

2. atļaut komersantu pārstāvjiem piegādāt preces un sniegt pakalpojumus tikai ieslodzījuma vietas pamatfunkciju nodrošināšanai;

3. atļaut turpināt remontdarbus tikai tiem komersantu pārstāvjiem, ar kuriem ir noslēgti līgumi;

4. pārtraukt ieslodzīto nodarbināšanu pie komersanta, izņemot ieslodzījuma vietas veikalu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošinātāju;

5. pārtraukt visa veida izglītības programmu norisi klātienē;

6. pārtraukt ieslodzīto personu dokumentu izgatavošanu;

7. pārtraukt brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas darbību;

8. pārtraukt ieslodzīto pārvietošanu uz citu ieslodzījuma vietu, izņemot ieslodzīto pārvietošanu drošības apsvērumu dēļ, pārvietošanu uz Latvijas Cietumu slimnīcu Olaines cietumā un atpakaļ, un pārvietošanu pēc tiesas nolēmuma stāšanās spēkā;

9. pārtraukt ieslodzīto pārvešanu uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas veselības aprūpes pakalpojumu (plānveida ārstu speciālistu konsultācijas, diagnostiskie izmeklējumi un stacionārā ārstēšana) saņemšanai (arī par ieslodzīto finanšu līdzekļiem), izņemot šādu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai:

9.1. akūto un neatliekamo medicīnisko palīdzību;

9.2. onkoloģiskās, dzīvību glābjošas operācijas, kā arī tādas operācijas, kuru atcelšanas dēļ var iestāties invaliditāte;

9.3. veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar šādu slimību grupu ārstēšanu – onkoloģija, HIV/AIDS, tuberkuloze, psihiatrija, lipīgās ādas slimības un seksuāli transmisīvās slimības, traumatoloģija;

9.4. veselības aprūpes pakalpojumus ieslodzītajiem, kuriem pakalpojumu atlikšana var radīt invaliditātes risku vai veselības stāvokļa pasliktināšanos risku;

10. par ieviestajiem karantīnas pasākumiem informēt tiesas, procesa virzītājus un citus sadarbības partnerus;

11. notiesātajiem ar īslaicīgu brīvības atņemšanu un notiesātajiem, kuri izcieš sodu daļēji slēgtā cietuma augstākajā režīma pakāpē:

11.1. aizliegt no rīta celšanās laika līdz naktsmieram atrasties noteiktā iecirknī ārpus vienības;

11.2. aizliegt dienas kārtībā paredzētajā laikā patstāvīgi apmeklēt ieslodzījuma vietas Medicīnas daļu, veikalu, ēdnīcu un bibliotēku;

11.3. nodrošināt ne mazāk kā vienu stundu ilgu pastaigu svaigā gaisā, nodrošinot vienību (kameru) savstarpējo izolāciju.

12. pārtraukt ieslodzītajiem paredzēto pienesumu pieņemšanu;

13. aizliegt notiesātajiem īslaicīgi atstāt ieslodzījuma vietas teritoriju, tai skaitā piešķirto pamudinājumu ietvaros.

14. organizēt regulāru:

14.1. ieslodzīto informēšanu par pieņemtajiem lēmumiem un tiesību ierobežojumiem saistībā ar izsludinātās karantīnas pasākumiem ieslodzījuma vietā;

14.2. personāla informēšanu par pieņemtajiem lēmumiem un ar dienesta vai darba organizāciju saistītām izmaiņām.