Informācija presei Jaunumi
karantina

Saskaņā ar 2021.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 77.punktu un 78.punktu ieslodzījuma vietā tiek nodrošināta epidemioloģiski daļēji droša vai nedroša vide.

Attiecīgi, ieslodzījuma vietas teritorijā var atrasties persona, izņemot ieslodzīto, kurai ir derīgs sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir pilnībā vakcinēta, vai ir pārslimojusi Covid-19, vai personai ir veikts Covid-19 tests un tā rezultāts ir negatīvs.

Satikšanās laikā jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības – jāievēro distance, jālieto sejas maska un jādezinficē rokas.