Informācija presei Jaunumi
aplikacija

Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 38. panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības riskus ieslodzījuma vietās, ir izdots rīkojums par epidemioloģiskās drošības pasākumiem ģimenes dienu, īslaicīgo un ilgstošo satikšanos laikā.

Ar rīkojumu noteikts, ka pilngadīgajai personai atļauts apmeklēt ieslodzījuma vietu, lai piedalītos  ģimenes dienās, īslaicīgajās un ilgstošajās satikšanās vai apmeklētu ieslodzīto ieslodzījuma vietas atklātā cietuma nodaļā tad, ja persona var uzrādīt apliecinājumu par vakcinācijas, laboratorisko analīžu vai Covid-19 infekcijas izslimošanas faktu, piemēram:

  • negatīvu Covid-19 testa rezultātu, veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms satikšanās dienas;
     
  • ārsta izsniegtu izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 27/u) par to, ka persona izslimojusi Covid-19 infekciju un kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa ir pagājušas 11, bet ne vairāk kā 180 dienas;
     
  • izdruku no E-veselības sistēmas vai Covid-19 sertifikātu par vakcinācijas, laboratorisko analīžu vai Covid-19 infekcijas izslimošanas faktu.

Satikšanās laikā ieslodzītajam un apmeklētājam jālieto mutes un deguna aizsegs, izņemot bērnus līdz septiņu gadu vecumam.

Tāpat ieslodzījuma vietu priekšniekiem ir jāorganizē regulāra satikšanās telpu vēdināšana un virsmu dezinfekcija, kā arī jānodrošina ieslodzīto informēšana par pieņemtajiem lēmumiem un tiesību ierobežojumiem saistībā ar ieviestajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kā arī personāla informēšana par pieņemtajiem lēmumiem un ar dienesta vai darba organizāciju saistītām izmaiņām.


Papildu informācija:

Ar šī gada 1. jūliju ieslodzījuma vietās tiek atcelti vairāki ieslodzīto tiesību ierobežojumi, kuri tika noteikti saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un epidemioloģisko situāciju valstī, tai skaitā, arī noteiktie ierobežojumi attiecībā uz īslaicīgo un ilgstošo satikšanās nodrošināšanu ieslodzītajiem.

Ieslodzītajiem, prioritāri, būs tiesības izmantot neizmantotās īslaicīgās un ilgstošās satikšanās ar radiniekiem un citām personām par laika periodu no 2020.gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. jūnijam. Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem ieslodzītajiem, īslaicīgās un ilgstošās satikšanās ieslodzījuma vietās tiks organizētas rindas kārtībā, ņemot vērā datumu, kad iesniegts iesniegums par satikšanos.