Informācija presei Jaunumi
ilguciems

Sakarā ar Covid-19 infekcijas slimības izplatīšanās draudiem ieslodzījuma vietās izdots rīkojums izsludināt karantīnu arī Iļģuciema cietumā no 2020. gada 29. decembra līdz 2021. gada 15. janvārim. Rīkojums ir saskaņots ar Veselības ministriju.

Testēšanas rezultātā Iļģuciema cietumā atklātas 8 Covid-19 pozitīvas ieslodzītās un 5 Covid-19 pozitīvas nodarbinātās.

Šobrīd ciešā sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru un ieslodzījuma vietu sistēmas medicīnas personālu tiek veikti nepieciešamie pasākumi, tai skaitā, ir nodrošināta ieslodzīto izolēšana no pārējām ieslodzītajām un kontaktpersonu apzināšana.

Karantīnas pasākumu koordinācijai Ieslodzījuma vietu pārvaldē ir izveidota speciāla komisija.     

Covid-19 izplatības ierobežošanai uz karantīnas laiku Iļģuciema cietumā, papildus jau noteiktajiem ierobežojumiem, ar rīkojumu ir noteikts:

* pārtraukt valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvju un aizstāvju, zvērinātu notāru un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju juridiskās palīdzības saņemšanai tikšanos ar ieslodzītajiem klātienē;

* pārtraukt visu izglītības programmu īstenošanu;

* pārtraukt ieslodzīto nodarbināšanu pie komersanta, izņemot ieslodzījuma vietas veikalu;

* pārtraukt jebkurus kolektīvos brīvā laika, garīgās aprūpes, kultūras un sporta pasākumus ieslodzītajiem;

* pārtraukt ieslodzīto personu dokumentu izgatavošanu;

* pārtraukt ieslodzīto laulību reģistrāciju;

* pārtraukt brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas darbību;

* pārtraukt ieslodzīto pārvietošanu uz citu ieslodzījuma vietu, izņemot ieslodzīto pārvietošanu drošības apsvērumu dēļ un pārvietošanu uz Latvijas Cietumu slimnīcu;

* pārtraukt ieslodzīto konvojēšanu uz tiesām un pēc procesa virzītāja pieprasījuma.

Savukārt notiesātajām, kuras sodu izcieš daļēji slēgtā cietuma augstākajā režīma pakāpē, ar rīkojumu ir aizliegts dienas kārtībā paredzētajā laikā patstāvīgi apmeklēt cietuma Medicīnas daļu, veikalu, ēdnīcu un bibliotēku. Ieslodzītajām ir jānodrošina ne mazāk kā vienu stundu ilga pastaiga svaigā gaisā, nodrošinot vienību savstarpējo izolāciju. Kameru kratīšanas un tehniskās apskates noteikts organizēt atbilstoši operatīvajam stāvoklim, ņemot vērā dienesta nepieciešamību un lietderīgumu.

Iļģuciema cietumā, atbilstoši Slimības profilakses kontroles centra norādījumiem, tiek turpināta ieslodzījuma vietas personāla un ieslodzīto testēšana.

Par pieņemtajiem lēmumiem un tiesību ierobežojumiem saistībā ar izsludinātās karantīnas pasākumiem ieslodzījuma vietā ir jāinformē ieslodzītās, savukārt, par pieņemtajiem lēmumiem un ar dienesta vai darba organizāciju saistītām izmaiņām ir jāinformē personāls.

Par ieviestajiem karantīnas pasākumiem Ieslodzījuma vietu pārvalde informēs arī tiesas, procesa virzītājus un citus sadarbības partnerus.

Papildu informācija:

Sakarā ar nepieciešamību ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību ieslodzījuma vietās, kā arī pamatojoties uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces rīkojumu, visos cietumos ieslodzītajiem ir izsniegti mutes un deguna aizsegi (auduma sejas maskas), kā arī noteikts pienākums ieslodzītajiem tos lietot cietuma iekštelpās ārpus kamerām, vienībām, dzīvojamām telpām un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu un darbinieku klātbūtnē.

Savukārt īslaicīgās satikšanās ieslodzījuma vietās ir pārtrauktas līdz 2021. gada 7. februārim.